İRTİFAK NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 616 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İRTİFAK NEDİR?

 

İRTİFAK NEDİR?

İrtifak, gereksinim nedeni ile isteme ve yararlanma anlamına gelmektedir. Hukukta irtifak taşınmaz mallar üzerinde kurulan haklar için kullanılır. Medeni Kanun’ a göre taşınmaz mallar üzerinde başka bir taşınmaz lehine kurulan haktır. Yol ve geçit hakkı İrtifak Haklarına verilebilecek örneklerdendir.

İrtifak hakkı sınırlı bir ayni haktır. İrtifak Hakkına sahip olan taşınmazı kullanma ve taşınmazdan yararlanma hakkına sahiptir. Hak sahibi taşınmazdan aktif olarak yararlanıyorsa bu olumlu irtifak hakkıdır. Hak sahibinin taşınmazdan yararlanması mülk sahibine engel teşkil ediyorsa bu olumsuz irtifak hakkıdır.

İRTİFAK HAKLARI NELERDİR?

İki çeşit irtifak hakkı vardır. Şahsi ve Arzi irtifak hakları…

Şahsi irtifak hakkı, taşınmaz malın maliki dışında birinin mülkiyet haklarının bir kısmından yararlanma ve kullanma hakkıdır. Bir taşınmazın bir şahıs lehine sağladığı haktır. Şahıs gerçek veya tüzel kişilerdir. İntifa, sükna, İnşaat ve kaynak hakları şahsi irtifak hakkıdır.

Arzi irtifak hakkı ise bir taşınmaz malın haklarını bir diğer taşınmaz lehine kısıtlayan haktır. Geçit, üst ve kaynak hakları arzi irtifak hakkına sahiptir. Taşınmazın sahibi irtifak hakkının da sahibidir.

Taşınmaz üzerindeki irtifak hakkı miras ya da devirle geçer. Kişisel irtifak hakları ise kişinin ölümü ile sona erer.

İRTİFAK HAKKI TESİSİ NASIL OLUR?

İrtifak Hakkı Tapu Sicil Müdürlükleri’nde taşınmazın tapu kütüğüne tescili ile gerçekleştirilir. İrtifak kurulması istenen taşınmaz nerede ise o yerdeki Tapu Müdürlüğü’ ne başvurmak gerekir. İrtifak Hakkı Sözleşmesi yazılı olarak hazırlanır ve tapu kütüğüne tescil edilir. Sözleşmenin yasal geçerliliği olması resmi şekilde hazırlanması gerekir. İrtifak hakkı bedelli ya da bedelsiz kurulabilir. Her ikisinde de belli oranda tapu harcı ödemek gerekir. İrtifak hakkı bedeli, irtifak sağlanan kişinin ödediği ücrettir.

 

İlanları Karşılaştırın