İskan Başvuru Sürecinin 4 Adımı
  • 06-07-2018
  • 737 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İskan Başvuru Sürecinin 4 Adımı

İskan Belgesi, bina kullanma izni olup binanın bulunduğu belediyeye bağlı İmar Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Binanın yönetmeliğe uygun yapıldığını ve oturulabilir olduğunu gösteren iskan belgesini inşaatı yapan müteahhit ya da firma almaktadır. Eğer İmar Müdürlüğü binanın usulüne uygun yapılmadığını, projeye uygun olmadığını tespit ederse iskan belgesi vermez. Bu durumda da belediye iskan belgesi olmayan binaya hizmet vermez. Bu binalarda elektrik ve su tüketimi şantiye tarifesi üzerinden oldukça yüksek hesaplanır.

İskan belgesi olmayan yapılara bankalar kredi vermediğinden satılması da oldukça zordur. Bu nedenlerle iskan belgesi oldukça önemli ve alınması gerekli bir evraktır.

İskan belgesi almak için izlenecek adımlar:

1-Tarih Belirlenmeli:  İskan belgesi başvurusunda bulunmak için öncelikle inşaat ruhsatı alınması gerekir. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanması ve 5 yıl içinde de inşaatın tamamlanması gerekmektedir. İnşaatın tamamlanması ile bağlı olunan belediyenin İmar Müdürlüğü’ ne gerekli evraklarla başvurarak iskan belgesi talebinde bulunulabilir.

2-Belediyeye Başvuru: İnşaatın tamamlanması ile iskan belgesi başvurusu müteahhit, inşaat sahibi ya da noterden yetkilendirilmiş kişi tarafından dilekçe ile yapılmaktadır. Belediye görevlileri 30 gün içinde binaya gelerek binanın yönetmeliğe ve projeye uygunluğunu inceler ve tespit ederler.

3-Alınması Gereken Teknik Raporlar: Bina projeye uygun yapılmış ise İskan izni verecek olan İmar müdürlüğü inşaat sahibi ya da müteahhitten ilgili birimlerden alınacak elektrik, su, sığınak, telekomünikasyon tesisatlarının teknik raporlarını istemektedir. Ayrıca binanın sorumlusu mühendisin kendi kontrolü altında binanın projeye uygun yapıldığını noter huzurunda taahhüt etmesi ve noter onaylı taahhütnameyi alması istenir.

4-Belediyenin Yapması Gerekenler: Belediye, binanın teknik raporlarını inceleyerek binaya genel iskan raporu hazırlar. Bu binanın içinde yaşanılabilir olduğunu gösteren bir belgedir. Binanın kat malikleri sahip oldukları bağımsız bölümlerin tapularının fotokopisi ve iskan belgesinin fotokopisi ile İmar Müdürlüğüne başvurarak bağımsız iskan belgelerini alabilirler. Bu işlem için Yapı Kullanma İzni Amirliği’ne iskan harcı, emlak vergisi ödenmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın