İRADİ MİRASÇI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 1,223 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İRADİ MİRASÇI NEDİR?

İRADİ MİRASÇI NEDİR?

Ölen bir kişinin sağlığında sahip olduğu malları varislerine ve ölmeden önce hazırladığı vasiyetname de adı geçen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Tüm bu kişiler mirasçıdır. Ölen kişinin sadece malları değil bazı hakları ve borçları da mirasçılarına geçmektedir. Yasal mirasçılar kişinin eşi, çocukları, torunları, anne ve babası gibi birinci dereceden yakın akrabalarıdır.

Miras, ölen bir kişinin varislerine kalan malları, hakları ve borçlarıdır. Varisler yani yasal mirasçılar, evlat, torun, anne, baba, eş gibi ölen kişinin yakınlarıdır. Ayrıca ölen kişinin ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamede adı geçen kişilerdir. Bunların dışında ölen kişinin sağlığında ölümüne bağlı tasarrufla mirasının tamamı ya da bir kısmını alması için atadığı mansup mirasçı vardır. Bu ölen kişinin kendi iradesi ile miras hakkı için seçtiği kişi ya da kişilerdir. İradi mirasçı olarak adlandırılırlar. Miras bırakan kişinin beyanı ile gerçek ve tüzel kişiler iradi mirasçı olabilmektedir.

 Kan bağı esasına göre mirasçılık yanı sıra tüzel kişiler de belirlenmiş şartlara uygunluğu halinde yasal mirasçı olmaktadırlar.

Mirasçı tek kişi ise malın tamamı kendisine kalır. Birden fazla mirasçı olduğu durumlarda Miras Hukuku’nun öngördüğü şekilde mirasçılara taksim edilir. Eğer bir kişinin mirastan mahrum olması söz konusu ise bunu da Miras Hukuku belirler.

İslam Hukuku’nda ölümü ile mal bırakan kişiye muris, bıraktığı mallara tereke, kalan mallarda hak sahibi olanlara da varis denmekteydi.

KÜLLİ HALEFİYET NEDİR?

Miras bırakan kişinin haklarının mirasçılarına doğrudan geçmesi külli halefiyettir. Bir kişi ölümü ile külli halefe sahip olur. Külli halef mirasçının vasiyetine bağlı olarak ya da kanunla atanmış yasal mirasçılardır. Külli halefler gerçek kişiler olabildiği gibi tüzel kişi de olabilirler. Hakların külli haleflere devri için özel şart ve işlem gerekmemektedir.

İlanları Karşılaştırın