İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 1,577 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ NEDİR?

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ NEDİR?

İpotekli borç senedi, kişisel bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz bir malın rehin gösterilmesidir. Alacağın vadesi bellidir ve bu sürede borçlu borcunu ödemez ise ipotekli gayrimenkul satışa çıkarılır. Satıştan kazanılan bedel ile alacaklının hakkı karşılanır. Bu bakımdan son derece güçlü bir güvence biçimidir.

İpotekli borç senedi, taşınmazın ipoteği ile temin edilmiş kişisel alacak karşılığında güvenceli bir senettir. İpotekli borç senedi kıymetli evrak olarak kabul edilir ve başka ticari ilişkiler çerçevesinde elden ele dolaşabilirler. İpotekli borç senedi, alacaklısına sadece taşınmazın maddi güvencesini talep hakkı verir.

İpotekli borç senedi, bir taşınmazın rehini ile kişisel bir alacak güvence altına alınmış olur. Bir taşınmazın ipotek gösterilmesi için öncelikle değer tespiti yapılır. Taşınmazın tespit edilen değeri söz konusu borcun miktarını karşılamak zorundadır. Borç tespit edilen değerden fazla ise aradaki fark kadar normal borç senedi verilmek yoluyla ipotekli borç senedi oluşturulamaz. Taşınmazın tespit edilen değeri en az tespit edilen değer kadar olmalıdır. Verilen ipotek senedi resmi senet olarak düzenlenir. İpotek Borç Senedi oluşturma gayrimenkul sahibinin sorumluluğundadır ve geçerli olabilmesi için mal sahibi Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne başvurarak taşınmazı üzerine ipotek tescili yapılmalıdır.

İpotekli borç senedi ve irat senedi bazen karıştırılmaktadır. İrat, mülkün getirdiği gelir anlamındadır ve irat senedi, o taşınmazın getireceği geliri güvence gösterir iken ipotekli borç senedi bir taşınmazın bizzat kendisinin güvence olmasıdır.  Tarım arazileri, imara açık alanlar, konutlar ipotekli ve irat senedinin güvencesini olarak kullanılabilinir.

İpotekli borç senedinde gösterilen taşınmazın devredilmesi veya bölünmesi gibi durumlarda doğacak sonuçlarda ipotek hükümleri değişmez. Bunun aksine yapılan devredilmesi veya bölünmesi sözleşmeleri, sadece tarafları ve iyi niyetli olmayan üçüncü kişileri etkiler.

İlanları Karşılaştırın