İRTİFAK HAKKI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 753 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İRTİFAK HAKKI NEDİR?

İRTİFAK HAKKI NEDİR?

Medeni Kanun 779. Maddesine göre irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde başka bir taşınmazın lehine oluşturulan haktır. İrtifak hakkına sahip olan kişiye taşınmaz üzerinde hak verirken taşınmazın malikinin bazı haklardan yararlanmasını sınırlar.

İRTİFAK HAKLARI NELERDİR?

İrtifak Hakkı taşınmazlar üzerinde olabileceği gibi şahsi haklar üzerine de kurulabilmektedir.

TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI

Taşınmaz irtifak hakkı, taşınmazın üzerinde kullanma ve yararlanma hakkıdır. Taşınmazın sahibinin değişmesinden etkilenmez. Taşınmaz İrtifak Hakkının kazanımı tapu kütüğüne tescil edilerek ve resmi senet düzenlenerek mümkün olur.

Taşınmaz irtifak hakkı, tapu kütüğünde kaydının silinmesi, bir kişinin taşınmazı ile birleşerek hak sahibinin hakkını terkin ettirmesi ve haktan sağlanan yararların yok olması ile sona ermektedir.

ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI

Şahsi irtifak hakkı, mülkiyet hakkı olmayan kişinin lehine kurulmaktadır. Taşınmaz irtifak hakkında olduğu gibi iki taşınmaz arasında değil tek bir taşınmazda gerçek ya da tüzel kişi lehine kurulmaktadır.

İNTİFA HAKKI

Bir başkasına ait olan taşınır veya taşınmazı kullanma ve ondan yararlanma hakkıdır. Tapu Kütüğüne tescil edilerek kurulur.

OTURMA HAKKI

Oturma hakkı, bir binanın tümünden ya da bir bölümünden konut olarak yararlanma hakkıdır. Devredilemez ve mirasçılara geçmez. Sükna Hakkı olarak da adlandırılır.

ÜST HAKKI

Bir arazi üzerine kalıcı bir bina yapılarak o binanın mülkiyetinin kazanılması hakkıdır. Arazinin mülkiyeti maliktedir ancak arazi üzerindeki bina irtifak hakkı sahibinindir.

KAYNAK HAKKI

Bir başkasının sahip olduğu araziden çıkan bir suyu şahsın kullanma ve kendi arazisine akıtma hakkıdır. Tapu kütüğüne tescil edilmesi gerekir.

İRTİFAK HAKKI TESİSİ NASIL YAPILIR?

İrtifak Hakları için Tapu Müdürlükleri’ne başvurarak resmi sözleşme yapmak gerekir. Tapu Kütüğüne taşınmazın tescili yapılarak yasal geçerlilik kazanır.

İlanları Karşılaştırın