İPOTEK NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 673 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İPOTEK NEDİR?

İPOTEK NEDİR?

İpotek, alacaklı ve borçlu arasında var olan borcun ya da doğması muhtemel olan borcun teminat gösterilerek güvence altına alınmasıdır. Borçlu, ilerde borcunu ödemediği takdirde alacaklının üzerine ipotek koyulan taşınmazı satma hakkı vardır.

Bankadan kredi almak için banka teminat ister. Banka şahsa ait olan herhangi bir gayrimenkulün ipoteğini talep eder. Kredi alan kişi borcunu ödeyemediği takdirde ipotekli gayrimenkul satılır ve banka alacağını tahsil etmiş olur. İpotek sözleşmesi resmi senet niteliğindedir. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenerek tapuya kaydı yapılır. Banka vereceği kredinin geri ödenmesini teminat altına almış olur.

İpotek gösterilen mülk borçluya ait olabildiği gibi herhangi bir şahsa da ait olması mümkündür. Gerçek borçlu adına bir başkası kendi malını ipotek olarak gösterebilir. Borçlu borcunu ödemediği takdirde ipotekli mülkün sahibi mülkünü kaybeder. Mülk satılarak borç ödenmiş olur.

İPOTEK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Alacaklı ve borçlu aralarında ana borcu, borcun ödenmesi gereken süreyi ve ipotek ettirilecek mülkün detaylarını belirleyerek Tapu Müdürlüğü’ ne başvurabilirler. İpotek işlemi için gerekli olan belgeler Tapu Müdürlüğü’ ne sunulur. Bunlar;

İpotek edilecek taşınmanız tapu senedi

Alacaklı ve borçluya ait birer vesikalık fotoğraf

Alacaklı ve borçlunun nüfus cüzdanları

Alacaklı veya borçlu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yetki belgesi, imza sirküleri, firma kaşesi ve yetkili kimlik bilgileri, vergi levhası fotokopisi

Alacaklı ve borçlunun vekil tayin ettiği kişiler sözleşmeyi yapacaksa vekil belgesi

Tapu Müdürlüğü’ ne yapılacak olan ipotek harcı

İPOTEKLİ EVİN SATIŞI

Bankadan konut kredisi alarak edinilen evin satışında evin üzerinde ki ipotek devam eder. Borcun son taksiti ödenene kadar ev üzerinde ki hak bankanındır.

Konut kredisinde satın alınan evin borcu bittiğinde ipotek otomatik olarak kalkmaz. İpoteği kaldırmak için ipoteğin iptal ettirilmesi gerekir. Bu işleme ipotek fekki denir.

İlanları Karşılaştırın