İPOTEK BELGESİ NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 929 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İPOTEK BELGESİ NEDİR?

İPOTEK BELGESİ NEDİR?

İpotek, borçlu kişinin borcunu ödeyeceğine dair alacaklıya verdiği teminattır. Üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü ipotek eder ve borcunu ödediğinde bu ipotek kaldırılır. Borcu ödeyemediği takdirde gayrimenkul alacaklıya geçmiş olur. İpotek edilen mülk borçlu üzerine olmak zorunda değildir. Üçüncü bir şahsa ait bir mülk de mal sahibinin rızası ile ipotek gösterilebilir.

İpotek işleminin gerçekleşmesi için söz konusu gayrimenkul alacaklı lehine tapu siciline kaydedilerek tescil edilir. İpotek belgesinin resmi senet niteliği bulunmaktadır. Tapu Müdürlüğü tarafından düzenlenir. İpotek Belgesinde ipotek altına alınan mülkün niteliği, sahibi, alacaklının nüfus kayıt bilgileri, ipotek bedeli ve tanınan süre gibi bilgiler yer almaktadır. Borçlu borcunu belirtilen süre içinde ödemez ise alacaklı gayrimenkulü satışa çıkarır ve alacağını tahsil eder.

İpotek belgesi, ipotek akit tablosunun özetini içermektedir. İlamlı belge niteliğindedir. İlamlı takibi yapılabilmektedir. İpotek bir anlamda gayrimenkul üzerine kurulmuş rehin hakkıdır.

Tapu Müdürlüğü’ ne ipotek belgesi başvurusunda bulunmak için dilekçe ile başvurması gerekir. Bu dilekçede ipotek ettirilecek gayrimenkulün tapu bilgileri, borçlu ve alacaklının nüfus bilgileri, borcun miktarı ve ödeme süresi yer almalıdır. Tapu Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılarak ipotek belgesi düzenlenir.

REHİN NEDİR?

Var olan bir borcun borçlu tarafından ödeneceğine dair alacaklıya verdiği güvenceye rehin denir. Bu herhangi bir gayrimenkul olabileceği gibi paraya çevrilebilen bir hak da olabilir. Mal ya da teminat gösterilen haklar rehin işlemi ile alacaklıya devredilmiş olunur.

Rehin Hakkı, gayrimenkulün haklar bölümüne yazılarak rehin türü, derecesi, tescil tarihi ve alacaklının bilgileri kayıt altına alınır. Alacaklı rehin tescil işlemi sırasında Tapu Müdürlüğü’nden ipotek belgesi isteyebilir.

Borcun belirtilen sürede ödenmesi ile ipotek fekki yapılarak ipotek belgesi geçerliliğini kaybeder.

İlanları Karşılaştırın