İNTİFA HAKKI NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 773 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İNTİFA HAKKI NEDİR?

İNTİFA HAKKI NEDİR?

Bir mal sahibinin herhangi bir eşyasının üzerindeki hak ve yetkilerini bir başkasına devretmesine intifa hakkı denir. İntifa Hakkı Bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki türlü tesis edilmektedir.

Mülkünü bir başkasına intifa hakkı ile devreden mal sahibinin mülk üzerinde yetki ve hakları bulunmaz. Bu durum kuru mülkiyet olarak adlandırılır. İntifa hakkının geçerlilik süresi tüzel kişiler için 100 yıl, gerçek kişiler için ölüm vuku buluna kadardır.

Taşınmaz malların intifa hakkı tapu sicil kütüğüne işlenerek tescil edilmesi ile kurulmuş olur. Medeni Kanunda intifa hakkının tescil edilmesi ile genel mülkiyet hükmü kazandığı açıklanmaktadır. İntifa hakkının kazanımı sözleşme, kanun ve mahkeme yolu ile gerçekleşmektedir. Tapu Müdürlüğü’nde senet düzenlenerek intifa hakkı tesis edilmektedir.

İntifa hakkı için Tapu Müdürlüğü’ ne kaydı için taşınmazın tapusu, her iki tarafın kimlik belgeleri ile birer adet vesikalık fotoğrafları kanun ile yapılan işlemlerde veraset senedi, mahkeme kararı ile kazanılan hak içinde mahkeme kararı ile başvurmak gerekir. Eğer intifa hakkı taşınmazın bir bölümü için tesis edilecekse o bölüme ait kroki ve her iki tarafın vergi numaraları da Tapu Müdürlüğü’ ne sunulmalıdır.

İntifa hakkı sözleşmede aksi yoksa başkasına devredilebilir. Ancak miras yolu ile vasilere geçmez.

İNTİFA HAKKININ TERKİNİ

İntifa hakkı sahibinin hakkından vazgeçmesi mümkündür. Bunun için Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne başvurması gerekir.  

İntifa hakkı hak sahibinin ölümü, tanınan sürenin dolması, bedelli veya bedelsiz feragat ve mahkeme kararı ile terkin edilir. Terkin işlemi için bedelli feragat söz konusu ise tapu harcı için binde 16,5 oranında bedel ödenmektedir. Süre bitiminde ya da bedelsiz feragatte ise mülkiyet sahibi tarafından binde 59,5 oranda bedel ödenir.

İlanları Karşılaştırın