İMAR PLANI NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 740 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İMAR PLANI NEDİR?

İMAR PLANI NEDİR?

İmar planı, nüfusu 10.000’ den fazla olan yerleşim alanlarında yapılması zorunlu olan ve imar uygulaması yapılacak yer hakkında detaylı bilgiler veren haritadır. Bir taşınmazın niteliği ve ne amaçla kullanılacağı gibi nitelendirmeler içerir.  İmar planı oluşturulan bölgenin adaları, adaların düzeni, yapıların cephelerinin yola mesafeleri gibi ayrıntıları belirtir. Bölgenin yapılaşma çeşit ve özelliklerini belirler. İmar planı oluşturulurken bölgelerin büyüklüğüne göre farklı plan ölçeği ile hazırlanır.

İmar planı çeşitleri;

Mekansal Strateji planları: Ülke genelinde yapılır

Çevre İmar Planları: İl ve havzayı kapsayacak şekilde yapılır.

Nazım İmar Planları: Büyükşehirler için yapılır.

Uygulama İmar Planı: İlçe belediyesi tarafından yapılır ve Büyükşehir meclisinin onayını gerektirir.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Vatandaşların imar planı değişikliği talebinde bulunma hakkına sahiptir. Zaman içinde mevcut imar planları bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaz duruma gelebilirler. Gayrimenkul sahipleri bu gibi durumlarda Belediye’ ye başvurarak imar planı değişikliği isteyebilirler. Bu talep için gayrimenkul sahibi önerdiği imar planını, zemin raporunu, parselin fotoğrafını ve başvuru dilekçesini hazırlayarak Belediyeye başvurusunu yapar. Bu talep Belediye Meclisi tarafından incelenerek kabul ya da ret edilir.

İMAR PLANINA İTİRAZ

Gayrimenkul sahipleri belediyelere başvurarak taşınmazlarının imar durumlarına itiraz etme hakları vardır. Hazırlanan imar planlarını belediyeler 30 gün süre ile askıda tutarak hak sahipleri ve vatandaşlara ilan ederler. Bu süre içinde gayrimenkul sahipleri itirazlarını dilekçe ile bildirirler. Belediye Meclisi itirazları değerlendirerek 15 gün içinde karara bağlar.

İMAR PLANI LEJANT

Haritaların üzerindeki sembollerin ve renklerin açıklamalarının yer aldığı bölüme lejant denir. İmar Planlarında bulunan lejant tabloları da bölgede ki mesken yoğunluğu, eğitim alanları, yüksek gerilim hatları, dini tesisler ve belediye hizmet bölgelerinin gösterildiği sembollerin açıklamaları bulunur.

İlanları Karşılaştırın