İMAR DURUMU NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 932 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İMAR DURUMU NEDİR?

İMAR DURUMU NEDİR?

İmar planlarında yönetmelikler ve idarece belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde bir arsansın ne şekilde kullanılabileceğini belirleyen kuralları gösteren belgeye imar durumu denir. İmar durumu belgesi belediyelerin kadastro müdürlüğünden alınır. Belge için Kadastro müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekir. Çap belgesi, tapu, tapu sahibinin veya noterden verilmiş yetkili vekalet sahibinin nüfus kağıdı gereklidir. İmar durumu verildikten sonra 12 ay içinde kullanılmaya başlanmalıdır. 12 ayı süre geçilir ise yeniden başvuru yapılması ve yeniden imar durumu belgesi alınmak zorundadır. 

İmar yasasına göre yapılacak tüm yapıların imar durumu belgesi ile tanımlanmış bilgi ve kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bir inşaatın yapılmasında imar durumu belgesindeki bilgiler esastır.

İMAR DURUMU SORGULAMA

Belli bir parsel için mevcut imar durumu bilgisine belediyelerin İmar müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak öğrenebiliriz. Günümüzde internet ortamındaki gelişmeler sayesinde belediyelerin kendi internet sitelerinin e-imar sayfasından ada, parsel numarası veya adres bilgileri yani mahalle, sokak ismi, kapı numarası gibi bilgiler girilerek kolayca ulaşılabilinir. İmar durumu bilgisi imar durumu belgesi olarak kullanılamaz. Sadece gerekli bilgileri sorgulama ve öğrenmek amaçlıdır. İmar belgesi için yukarıda anlatılan, resmi başvuru ile alınmaktadır.

İMAR DURUMU MUHTELİF            

İmar planları alanı üzerinde her parselin üzerindeki taşınmazın tapusunda, taşınmaza ait arsa, tarla, bahçe gibi niteliği, ebatları gibi nitelik bilgileri ve sahibi bilgisi bulunur.  Tapusu arsa olan parseller için uygun imar durumu bilgilerini içerir.  Arsa dışında kalan bağ, bahçe, tarla gibi üzerinde yapılaşma kuralları olmayan parseller için Muhtelif olarak nitelendirilir. Bu parseller belediyelerin imar uygulamaları dışında kalır yapı yapılamaz.

Değişen zaman ve koşullar altında imar uygulamalarında yapılacak düzenlemeler ile bu muhtelif parseller arsaya dönüştürülebilinir ve bu parseller de yapılaşmaya açılabilir.

İlanları Karşılaştırın