İMAR ÇAPI NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 6,669 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İMAR ÇAPI NEDİR?

İMAR ÇAPI

Yeni bir inşaatına başlayabilmek gerekli ilk belge inşaat ruhsatıdır. İnşaat ruhsatı için öncelikle imar durumuna uygun projelerin üretilmesi gerekir ve bu projelere başlamak için arsa parselinin imar durumu hakkında bazı bilgilere ihtiyaç vardır. İmar çapı dediğimiz belge işin başlangıç bilgilerini içerir.

İmar çapı; bir inşaatın sınırlarının boyutlar, izin verilen yükseklikler, yapılacak yeni yapının yol ve komşulara göre mesafesi gibi bilgileri gösteren bir krokidir.

Projeye başlamak için gerekli bu bilgiler ışığında mimari projenin sınır kriterlerini belirler. Çap olmadan proje çizilmeye başlanamaz.  Avan proje imar çapı baz alınarak oluşturulur ve geliştirilir.

İnşaat ruhsat işlerinin ilk aşaması olan imar çapını almak için Belediye ve mücavir alan dahilinde yapılacak inşaatlar için belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüklerine malikin kimlik bilgileri, tapu kaydı eklerini içeren dilekçe ile başvurularak alınır.  Eğer yapı belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan bir yerde ise imar çapı için bu kez ilgili valiliğe müracaat edilir.

Planlı Tip Alanlar Yönetmeliği’ne göre belediyeler ve valilikler bu başvuruya 2 gün içinde yanıt vermek zorundadır. İdare istenilen çap krokisini 2 gün içinde verilemez ise gerekçelerini yazılı olarak vermek durumundadır.

İmar çapı içinde inşaatın tasarlanmasına baz olacak şu tür bilgiler vardır.  Söz konusu parselin parsel boyutları, binanın boyutları, inşaat kat sayısı ve bina maksimum yüksekliği, komşu yanaşma mesafeleri, yola yaklaşma mesafesi, yön,  yol kotları, inşaat için gerekli sıfır kotu hesap bilgisi, taban oturma alanı ve imar durumuna göre bu oturma alanına karşı gelen taban alanı kat sayısı (TAKS) veya  imar durumuna göre emsal değerini veren kat alanı kat sayısı (KAKS) gibi bilgileri kritik bilgileri içerir.

İlanları Karşılaştırın