İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 571 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR?

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR?

İcra takibi, borçlunun borcunu zamanında ödememesi halinde alacağını Devlet aracılığı ile tahsil etmek için İcra Müdürlüğü’ ne başvurarak borcun takibini başlatmaktır. İlamsız icra takibinde ise ortada bir mahkeme kararı ve ilam özelliği taşıyan belge olmadan alacağın tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. Alacaklı borcunu ödemeyen kişiye ilamlı ya da ilamsız icra takibi başlatabilir.

Adi icra takibi olarak da adlandırılan ilamsız icra takibi, mahkeme kararı olsa bile ilamlı icra yolu kapalı alacaklar içinde başlatılabilir.

İlamsız icra takibi, alacaklının İcra Dairesine başvurmasıyla açılır. İcra Dairesi borçluya ödeme emri gönderir. Bu emirde borçluya 7 günlük itiraz etme hakkı verilir.

İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için açılabilmektedir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Alacaklının İcra Dairesine başvurması sonucunda borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu ilamı aldığı andan itibaren 7 gün içinde borca itiraz edebilir. İcra takibi adi senet içinse itiraz gerekçesi senedin altındaki imzanın borçlunun kendisine ait olmadığı için başlatılır. İtiraz dilekçesinde imzanın inkarı açık bir şekilde belirtilmelidir. Ya da şahıs borcunun olmadığını belirtmelidir.

Senet dışındaki alacaklar için borca itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesinde borcun ödenmiş olduğunu ya da böyle bir borç olmadığını açık bir şekilde ifade etmek gerekir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ DİLEKÇESİ

İlamsız icra takibi ile ödeme emrine dilekçe ile itiraz edilir. Borçlu dilekçesinde itiraz nedenini açık bir şekilde belirtmelidir. İtirazı, borcu olmadığına, ödeme emrinde belirtilen değerde borcu olmadığına ya da söz konusu borcu daha önceden ödemiş olduğuna dair olabilir. Borçlu dilekçesini ödeme emri eline geçtikten 7 gün içinde yapmalıdır. Borçlunun borca itirazına karşı alacaklı taraf da dava açarak itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir. Dava sürecinde söz konusu borcun varlığını ispat etmek alacaklı tarafın görevidir.

İlanları Karşılaştırın