İLAMLI İCRA TAKİBİ NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 647 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İLAMLI İCRA TAKİBİ NEDİR?

İLAMLI İCRA TAKİBİ NEDİR?

İlam, mahkeme kararının imzalı ve mühürlü resmi bir belge ile taraflara yazılı olarak duyurulmasıdır. Mahkemede görülen bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hükme dayandığını göstermektedir.
Genellikle icra takiplerinde ilamdan bahsedilmektedir. Mahkeme kararı sonucunda başlatılan icra takiplerine ilamlı icra takibi denir.

İlamlı icra takiplerinde ilam yolu ile borçluya bilgi verilir. İlamlı icra takibi sadece para ya da nakdi varlıklarla ilgili konularda değil, taşınmazların tahliyesinde de uygulanmaktadır.

İlamlı icra takibinde, kararın kesin hükmü ve kararla ilgili nereye kaç gün içinde başvurmak gerektiği yazılmıştır. Bu süre içerisinde borçlu taraf kanun yollarına başvurabilirler. Sürenin sonunda herhangi bir hukuki başvuruda bulunulmazsa ilamda belirtilen karar kesinleşmiş olur.

İflas Kanunu’nda mahkeme kararı dışında bazı resmi belgelerde ilam niteliği taşımaktadır. Bunlar, noter onaylı senetler, temyiz ve icra dairesi kefaletleri ve idari mahkemelerinin verdiği hükümler de ilamdır.

Mahkeme ilamı, davanın karara bağlanması ile bu kararın mühür ve imzalandıktan sonra bir hafta içinde taraflara makbuz karşılığında verilir.

İlamlı icra takibinde mahkeme kararının yerine getirildiği yani icra edildiği söylenmektedir.

İLAMLI İCRA TAKİBİNİN İTİRAZI

İlamlı icra takibinde borçluya nereye ve ne zaman başvuracağı bildirilmektedir. İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesine göre borçlunun, icra emrini aldıktan itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı konusunda itiraz etme hakkı vardır. Borçlu borcun varlığına ve borcun miktarına itiraz edemez. Zaten söz konusu olan alacak mahkeme kararına bağlanmıştır.

İLAMLI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ

İcra Müdürlükleri borçluya takip talebi doğrultusunda icra emri göndermektedir. Bu icra emrinin ilama aykırı olması durumunda borçlu kişi İcra Mahkemesine başvurarak icra emrinin iptalini talep edebilir.

İlanları Karşılaştırın