İLAM NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 727 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İLAM NEDİR?

İLAM NEDİR?

İlam, mahkeme kararının imzalı ve mühürlü resmi bir belge ile taraflara yazılı olarak duyurulmasıdır. Mahkemede görülen bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hükme dayandığını göstermektedir.
Genellikle icra takiplerinde ilamdan bahsedilmektedir. İlamlı icra takiplerinde ilam yolu ile borçluya bilgi verilir. İlam olmadan icra dairesine başvuru ile yapılan takiplerde ilamsız icra takibidir.

HUKUKTA İLAM

Hukukta kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararının taraflara verilen nüshasına ilam denmektedir. Sulh, aile, asliye ve tüketici davalarında taraflara mahkeme kararı ilam ile duyurulur. İlamda, kararın kesin hükmü ve kararla ilgili nereye kaç gün içinde başvurmak gerektiği yazılmıştır. Bu süre içerisinde taraflar kanun yollarına başvurabilirler. Sürenin sonunda herhangi bir hukuki başvuruda bulunulmazsa ilamda belirtilen karar kesinleşmiş olur.

İflas Kanunu’nda mahkeme kararı dışında bazı resmi belgelerde ilam niteliği taşımaktadır. Bunlar, noter onaylı senetler, temyiz ve icra dairesi kefaletleri ve idari mahkemelerinin verdiği hükümler de ilamdır.

Mahkeme ilamı, davanın karara bağlanması ile bu kararın mühür ve imzalandıktan sonra bir hafta içinde taraflara makbuz karşılığında verilir.

Asliye hukuk mahkemelerinde ilamın tebliğ edildikten sonra 15 gün temyiz süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde temyize giderek kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edilebilir.  İlam hükmünün üzerinden 10 yıl geçmesi ile ilam zaman aşımına uğrar.

İlamlı icra takibinde mahkeme kararının yerine getirildiği yani icra edildiği söylenmektedir. Aynı şekilde Mahkeme kararı ile tapu tescil işlemi de ilamlı mahkeme kararıdır ve yasal olarak gereği yerine getirilmektedir.

Boşanma davalarında da boşanma kararı verildiğinde karar kesinleşmiş sayılmaz. Boşanma ilamı taraflara gönderilir ve 15 günlük temyiz süresi vardır. Bu süre taraflar hukuki bir yola başvurmazsa boşanma gerçekleşmiş olur.

İlanları Karşılaştırın