İKTİSAP NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 2,267 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İKTİSAP NEDİR?

İKTİSAP NEDİR?

Sözcük anlamı kazanmak, edinmek olan iktisap, Medeni Kanun’da bir hakkın doğrudan ya da devir yolu ile kazanılması anlamına gelmektedir.

Bir taşınmazın malik adına tescil edilmesi iktisaptır. Genel olarak ilki türlü iktisaptan bahsedilebilir. Aslen iktisap ve devren iktisap

Aslen iktisap; Bir hakkın doğrudan doğruya ilk sahibi olarak iktisap edilmesine hakkın aslen iktisabı denir. Bazı sahipsiz bir malın mülkiyetine kazandırıcı zaman aşımı denilen bir durum ile de sahip olunabilir. Söz konusu olan menkul bir değer ise malın mülkiyetini iktisap etme, eğer değer gayrı menkul işgal adı verilen hareketler ile oluşur. Bunun olabilmesi için bu durumda devam eden belli bir zamanın geçmesi ve yasalarda öngörülen şartlar yerine getirilerek bir kimse bu türden bir mülkiyet hakkı elde edebilir.

Devren iktisap; Zaten belli bir kişide olan iktisap hakkı diğer bir şahsa geçirilerek elde edilen iktisap devren iktisaptır. Bu durum karşılıklı irade ile yapılıyor ise devren iktisabı denir. Ancak iktisap daha geniş manada, iradeye dayanmayan ve yasalar gereği olan durumlarda "intikal" şekilde ifade edilir.

İKTİSAP BEDELİ

İktisap biçimlerinden bağımsız olarak her iki türden iktisap durumlarında gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerde gelir Vergisi Kanunu’nun 80. Maddesi üzerinden işlem yapılır. Aynı yasanın 70.  Maddesine göre iktisap oluşumunun başlangıç tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde kamulaştırma, satış veya devir, sermaye olarak gösterimi kullanılır ise bir değer artışı ve kazanç ortaya çıkar. Bu durumlarda iktisap bedeli hesaplamasında, toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) artış oranı göz önüne alınır.

İKTİSAP TARİHİ

İktisap yani kazanımın başlangıç tarihi tapuya tescil edilme ile başlar. Daha sonraki alım satım gibi işlerde olası değer artışı ve güncel değeri hesaplamaların başlangıç tarihi bu tapu tescil tarihi ile başlar.  Ancak hak sahiplerinin konut gibi yeni ve kullanıma hazır bir taşınmazı aldığında su, elektrik faturaları gibi kayıtlar ile belgelenerek tespit edilen tarih iktisap tarihi olarak kabul edilebilir.

İlanları Karşılaştırın