HİBE NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 546 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HİBE NEDİR?

HİBE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan hibe bağış demektir. Hibe, teşvik amacı ile karşılıksız verilen paradır.  Yeni bir işletme kurmak isteyen girişimcilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kamu kurum, kuruluş ve kişilere, halkın hizmeti için kullanılacak tesis yapacak işletmecilere, ağaçlandırma ve hayvancılık hizmetleri verecek girişimcilere, çocuklarının eğitimini sağlamaları için düşük gelirli ailelere hibe verilmektedir.

Bir projenin belli bir kısmına hibe verilebilmektedir. Projenin tümü iöin hibe verilmez. Bunun nedeni de amacının dışında kullanımları önlemektir. Ancak hibe kredi ile projenin tamamı desteklenir. Ancak bu verilen paranın geri ödenmesini gerektirmektedir. Buna örnek olarak Esnaf ve Kredi Kooperatifleri, Halk Bankası ve benzeri kamu kuruluşlarının esnafın borçlarını ödemeleri ve durumlarını düzeltmeleri amacı ile hibe kredi vermelerini söyleyebiliriz.

Gayrimenkullerde de hibe söz konusu olabilmektedir. Gayrimenkulün satışında bir bedel yerine hibe yöntemi kullanılıyorsa tapu işlemlerinde hibe olduğu belirtilmektedir.

Bakanlar kurulu kararı ile resmi gazete de hibe hakkında verilen kararlar vatandaşa duyurulmaktadır. Bu duyurularda hibe için geçerli şartlar açıklanır. Şartları uyanlara da devlet hibe verir.

HİBE VERİLMESİNİN NEDENLERİ

Yatırımcı ve girişimcilere Devlet neden hibe veriyor? Yatırımcı ve girişimciler verecekleri hizmet ve uygulayacakları projeler de ülke ekonomisinin büyümesine, istihdam artışına neden olurlar. Bu da ülkenin kalkınması açısından önemlidir. Yatırım yapılacak bölgede işsizlik oranı azalır, ödenecek vergi sayesinde ekonomi kalkınır. Bu işin yapılmasının ülkeye katacağı değerler fazla olduğu için Devlet projeyi ve yatırımı destekler, teşvik eder. Bunun içinde yatırımcı ve girişimcilere hibe verir.

HİBE VEREN KURUMLAR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KOSGEB

Türkiye İş Kurumu:

Gelir İdaresi Başkanlığı

Kültür ve TurizmBakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Avrupa Birliği Fonları

İlanları Karşılaştırın