HAZİNE ARAZİSİ NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 1,014 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HAZİNE ARAZİSİ NEDİR?

HAZİNE ARAZİSİ NEDİR?

Hazine arazileri devletin mülkiyetinde olan arazilere denir. Bu tanıma kişi adına tapu kaydı yapılmamış her türlü araziler dahildir. Dağlar, yaylalar, göller, nehirler, kumsallar ve akla gelebilecek her türden arazi eğer üzerinde bir kişisel tapu kaydı yok ise devletin arazisi yani Hazine Arazisidir.

 Bu arazilerin bir kısmı hazine adına tescil ve kaydı yapılmıştır.  Bunlara Tescilli Hazine Arazisi, bunların dışında kalan ve herhangi bir tescil veya kaydı olmayan hazine arazilerine de Genel Mülkiyetli Hazine Arazisi denir.

Hazine adına tescili yapılmış taşınmazlar Maliye Bakanlığı tasarrufundadır.  Gerekli görülen durumlarda bu arazilerin kişilere veya tüzel kişilere kiralanması söz konusu olabilir. Bu kiralama işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu maddeleri içinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.  Hazine arazilerinin kiralanması için gerekli başvurular taşınmazın bulunduğu mal müdürlüklerine dilekçe verilerek yapılır. Bu taşınmazların kiralanma amacı eğitim, spor, sosyal ihtiyaçlar ve ticari faaliyetler için olabilir.

Hazine adına tescil ve kaydı yapılmış yani hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler olan Tescilli Hazine Arazilerin satışı mümkündür. Bu satış ihale usulü ile yapılır. Hazine bu araziler için değer takdirini ya kendisi yapar ya da bilirkişiye değer takdiri yaptırabilir. Bedel tespit komisyonu tarafından karara bağlanan değer üzerinden açık ya da kapalı teklif yöntemlerinden biri ile satış yapılır.  Çıkarılan yasa ile bu türden Hazine arazilerinin eskiden beri kullanıcısı olan kişilere direkt olarak satılabilmesi mümkün olmuştur. 31/12/2011 tarihinden sonra bu Hazine arazilerini kullananlar bu haktan yararlanmaz.  6831 sayılı Orman Kanununda yapılan değişikliklerle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak 2B arazilerinin de belirtilen tarihten önceki sahiplerine satışı yapılabilmektedir.

 Genel Mülkiyetli Hazine Arazisi yani Hazineye tapu tescili olmayan arazilerin satışı kesinlikle yoktur.

İlanları Karşılaştırın