AYNİ NE DEMEK?
  • 21-03-2018
  • 2,064 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AYNİ NE DEMEK?

AYNİ NE DEMEK?

Ayni kelimesi bir hukuk terimidir ve malın mülkiyeti ile ilgili, herkese karşı ileri sürülebilen hakların tanımında kullanılır. Ayni, eşya hukukunda kişinin eşya üzerindeki haklarını belirtmek için kullanılır.

Ayni haklar mutlak haklardan olup hak sahipleri herkes tarafından bilinmektedirler. Ayni haklar mevcut eşyalar üzerinde kurulabilir. Mevcut olmayan henüz ortaya çıkmamış bir eşyanın ayni hakkı yoktur. Eşyanın tamamına kurulur. 

Ayni haklar sınırlı ve sınırsız olmak üzere iki türlü olmaktadır. Sınırlı ayni hak, eşya sahibine sınırlandırılmış haklar sunmaktadır.  Sınırsız ayni haklar ise sadece mülkiyet hakkında söz konusudur.

Sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, rehin hakları ve taşınmaz yükü olarak 3 gruba ayrılmaktadır. İrtifak hakkı, eşyanın hak sahibine sınırlı yararlanma hakkı tanır. Rehin hakkı, borçlu olan kişinin eşyalarının icra yolu ile satılıp alacaklıya verilebilmesidir. Taşınmaz yükü, taşınmaz mal sahibinin bir başka kişiye taşınmazın sorumluluğunu vermesidir.

AYNİ SERMAYE NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 127. maddesine göre, taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerindeki haklar, devredilebilen ve nakit değeri olan tüm varlıklar ticaret şirketlerine ayni sermaye olarak konabilmektedir. Buna göre ayni sermaye, şirket ortaklarının devredilebilen ve bilançoda gösterebildikleri mal varlıkları, eşyaları ve haklarıdır. Bunları şirkete sermaye artırımı olarak koyabilmektedirler.

Şirkete ayni sermaye konulması ile şirketin değeri ayni sermayenin değeri kadar artmaktadır. Aynî sermayeyi koyan şirket ortağının şirkette ki hissesi de ayni sermayenin değeri kadar artmaktadır.

Ayni sermaye değer tespiti, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemeleri tarafından atanan bilirkişilerce ve yeminli mali müşavir tarafından yapılmaktadır.

Bir taşınmazın anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması durumunda kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme gibi işlemleri harçtan muaf tutulmaktadır.

 

İlanları Karşılaştırın