HALEFİYET NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 2,739 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HALEFİYET NEDİR?

HALEFİYET NEDİR?

Halefiyet kelime anlamı olarak bir başkasının yerine geçmektir.  Hukuk terimi olarak bir kişinin sahip olduğu hakların başka birine geçmesidir.

Halefiyet genellikle Miras Hukuk’unda mirasın mirasçılara geçmesi konusunda söz konusu olmaktadır. Miras Hukuk’unda iki çeşit halefiyet bulunmaktadır. Bunlar Külli halefiyet ve cüzi halefiyettir.

HALEFİYET PRENSİBİ

Külli halefiyet de mirasçılara ölen kişinin tüm hakları, malları ve borçları geçmektedir. Cüzi halefiyet de ise mirasçı ölen kişinin borçlarından sorumlu değildir ve vasiyet edilen şekilde malın bir parçasının varisidir.

Ölen kişiden kalan her şeyi yasaların belirlemiş olduğu kendinden sonra yerine geçecek mirasçılarına geçmektedir. Yasal mirasçılar, ölen kişinin eşi, alt soyu, belli dereceye kadar kan bağı olan kişiler ve evlatlığıdır. Bunlar mirasçı olmazlarsa ölen kişinin halefi devlet olmaktadır.

HALEFİYET HALLERİ

Miras Hukuku dışında Borçlar Kanunu’nda da halefiyet söz konusudur.

Borçlar Hukuku’nda halefiyet halleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar özel ve genel halefiyet halleridir. Özel halefiyet halleri, genel halefiyet haline göre önceliklidir. Kanunun 127. Maddesinde, halefiyet de 3.kişilerin yerine getirme zorunluluğu olmamakla birlikte özel halefiyet halinde ise 3.kişinin yerine getirme yükümlülüğü vardır ve borçtan sorumludur.

SİGORTACILIKTA HALEFİYET

Sigorta şirketleri sigortalı kişilerin hasar durumlarında sigorta poliçesinin teminatı dahilinde ödeme yaparak sigortalılarının yerine geçerler. Hasara neden olan üçüncü kişiden bu hasar için ödedikleri bedelin tazmini yolunu giderler. Bu kişiye karşı rücu davası açarlar.

Halefiyet ilkesi, sigorta şirketinin sigortalı kişi yerine geçerek onun zararını karşılamak için zarar veren tarafa karşı hukuki hak ararken zarar gören kişinin uğradığı zararı öder.

Rücu davaları trafik sigortaları ve yangın poliçelerinde oldukça sık yaşanmaktadır. Trafikte başkası tarafından kazaya uğrama durumları ya da komşunun vereceği maddi zararlar da sigorta şirketi tarafından ödenir ve hasara neden olan kişiden rücu eder.

İlanları Karşılaştırın