BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 1,790 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI NEDİR?

BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI NEDİR?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş bir ana taşınmazın bağımsız bölüm olarak adlandırılan ve ortak kullanım alanları ve bunların haricindeki haricinde ki daire, ofis, dükkan gibi bağımsız bölümlerinin vaziyet planı ve kat planlarında kapı ve daire numaraları işlenmiş planları üzerinden tapu üzerine tescilleri bağımsız bölüm planlarıdır.

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulabilmesi için bağımsız bölüm planlarının hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekir. Bu sayede her bir malikin daha önce arsa payı olarak görülen paylarının kesin olarak binanın hangi dairesinde olduğu kesinleşir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yayınladığı genelge ile vaziyet planı ve kat planlarını içerecek şekilde her bağımsız bölümün usulune uygun olarak numaralandırılması ve gerek şema ve çizelge gerek mimari çizim şeklinde ilgili belediyelerce veya belediye yetki sınırları haricinde valilikçe onaylanması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bağımsız bölüm planlarının kat mülkiyeti kütüğü üzerine işlenirler. Her bir bağımsız bölümün bu bilgileri tapu kütüğüne ayrı ayrı sayfalarda gösterilerek tescil edilir. Bu sayede bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin sahipleri tartışılmaz şekilde ve tam olarak belirlenmesi sağlanır.

Bağımsız bölüm planında yer alan bağımsız bölümlerin birkaç emredici özelliği bulunmalıdır. Bunalar bir göz atarsak; Kullanım amacı daire, dükkan, depo gibi belli olmalıdır. Kullanımı için gerekli tüm mekanlara sahip olmalıdır. Yani bir daire ise içinde mutfağı, banyosu, odaları olmalı ve bunlar yönetmeliklerde belirtilen ölçülerden küçük olmamalıdır. Arsa üzerinde bir pay hakkı bulunmalıdır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında hazırlanan ve tescil edilen bağımsız bölümler artık kendi başına bir taşınmaz özelliğine ulaşır. Her bir bağımsız bölüme ayrı ayrı tapu verilir.

Bağımsız bölüm planının yapılarak her bir malikin kesin olarak maliki olduğu yerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Maalesef ülkemizde bu işlemlerin yeterince özenile yapılmaması sonucunda birçok kişi yanlış dairede oturmakta ve birçok durumda özellikle satışlarda mülkiyetin yeri sorununu yaşamaktadır.

İlanları Karşılaştırın