GEÇİT HAKKI NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 632 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GEÇİT HAKKI NEDİR?

GEÇİT HAKKI NEDİR?

Bir taşınmazın konumu genel ulaşımı sağlayan hiçbir yola komşu değil. Bu taşınmazın kullanılabilmesi için yola ulaşabilmesi gerekir. Bu olanağa sahip olmayan taşınmazı malikinin, komşu parsellerdeki taşınmaz üzerinden yola geçebilmesi hakkıdır.

Basitçe komşu ile anlaşılarak bedelsiz olarak bu ulaşıma izin alınabilir. Anacak bu geçiş için bir yola ihtiyaç gerekiyor ise yine taraflar aralarında anlaşabilirler ve bir sözleşme yapabilirler. Ancak bu kez gerekli bedelin ödenmesi gerekecektir. İçinden yol geçen arazi değer kaybına uğradığı için bu bedel diğer tarafça ödenmek zorundadır.

Bir uzlaşma ile tesis edilemeyen Geçit Hakkı için, Geçit hakkı talep eden tarafından Asli Hukuk Mahkemesine başvurarak bu konuda yasal bir karar alınması gerekebilir.  Mahkemeye başvuruda taşınmazın tek sahibi var ise o kişi, birden fazla hisli ise tüm hisse sahiplerinin başvurusu gerekir. Bu davalar taşınmaz kendisi için açılan bir davadır.  Kesinleşen Geçiş hakkı ilgili tapulara işlenerek geçerlilik sağlanır.

Zorunlu Geçit Hakları konusunda şu koşullar oluşmalıdır.

Mevcut taşınmazın tapuda kayıtlı olması,

O taşınmazın gerçekten yola ulaşabilmek için bu geçiş hakkına ihtiyacı olması.

Bu geçiş hakkı için bir bedel ödenmesi gereği.

Geçiş hakkı kişiden kişiye alınan bir hak değildir. Geçiş hakkı aslında o taşınmaza ait bir haktır ve süreklilik arz eder.  O taşınmaza kim sahip ise bu hakkı kullanabilir. Örneğin o taşınmaz satılır ise yeni sahibi de taşınmaz üzerindeki Geçit hakkını kullanmaya devam eder. Kısaca bir taşınma Geçit hakkına sahip ise o hak sahiplerinden bağımsız olarak kalıcıdır. Ayrıca Geçit hakkı herhangi bir süreye dahil olmaksızın tesis edilir.

Mera orman, kamu yapıları, okul, demiryolları gibi devletin mülkiyeti ve kontrolündeki yerlerden geçit hakkı verilmez.

İlanları Karşılaştırın