GEÇİCİ ŞERH NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 1,085 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GEÇİCİ ŞERH NEDİR?

GEÇİCİ ŞERH NEDİR?

Şerh, kelime anlamı açma, ayırma, açıklamadır. Şerh koymak ise uygulamada tapu kütüğüne ya da resmi bir belgeye açıklama notu yazmak anlamındadır.

TAPUYA ŞERH KOYMAK NEDİR?

Tapu sicilinde bulunan şerhler sütununda gayrimenkulün sahibine ait kanun ile kazanılmış haklarının sınırlandırılması veya yasaklamaya yönelik bilgileri belirtilmektedir. Şerhler sütununda yer alan bu şerhler genellikle şüfa hakkı, vefa hakkı, kira sözleşmesi, kar karşılığı inşaat sözleşmesi, satış vaadi sözleşmesi, alım hakkı sözleşmesi olabileceği gibi aile konutuna şerh konularak kişilere karşı sürülebilmesi de mümkündür.

TAPUDA GEÇİCİ ŞERH NEDİR?

Geçici şerh işleminde gayrimenkulün tapu sicilinin şerh sütununa geçici yani bir süreliğine işlem yapılmasıdır. Geçici şerh işlemi, ayni hakkını ispat etmek ya da eksik belgeleri tamamlamak üzere Tapu Müdürlüğü’ ne başvuran kişilere süre verilir bu zaman içinde de mevcut hakları koruma ve kurtarmamacıyla yapılan hukuki bir işlemdir. Böylelikle bazı şahsi haklar korunmuş olur.

GEÇİCİ ŞERH NASIL YAPILIR?         

Geçici şerhin iki türlü uygulama yolu vardır. Geçici şerh gayrimenkul sahibi ya da hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin talebi ile yapılabileceği gibi mahkeme kararı sonucunda da yapılmaktadır. Taraflardan birinin şerhe rızaları yoksa mahkemeye başvurarak şerh kararı çıkartabilir.

Bir gayrimenkulün tapu işlemleri sırasında eksik belge olması ya da başka nedenlerden dolayı işlemin uzaması söz konusu olabilir. Eksik tamamlanana kadar tarafların mağdur olmalarını önlemek için Tapu Müdürlüğü tapu siciline geçici şerh koyar. Bu da kişilerin mülkiyet haklarının zarar görmemesi açısından önemlidir. Eksik evraklar tamamlandıktan sonra tapu işlemine devam edilir ve geçici şerh tapu sicilinden kaldırılır.

GEÇİCİ ŞERHİ KİMLER İSTEYEBİLİR?

Bir gayrimenkul üzerinde ayni hakkı olduğunu iddia edenler

Tapu işlemlerinin tescilini yaptırmak isteyen ancak eksik belgeleri bulunanlar

İlanları Karşılaştırın