GERÇEK KİŞİ NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 811 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GERÇEK KİŞİ NEDİR?

GERÇEK KİŞİ NEDİR?

Tam ve sağlam doğan herkes doğumundan ölümüne kadar olan süre içinde hukuken Gerçek Kişi olarak tanımlanır. Doğumundan ölümüne kadar herkes borçlanma ve alacaklı olma hakkına sahiptir. Gerçek kişi olmak için dil, din, ırk, cinsiyet farklılığının önemi yoktur. Hukuk karşısında herkes eşittir ve hak sahibidir.

Gerçek kişilerin ticari ve sosyal faaliyetlerini yerine getirmeleri için bir araya gelmeleri ve mallarını bir amaç doğrultusunda kullanmaları ile tüzel kişi denen varlıklar ortaya çıkar. Bu mal ve topluluklar tüzel kişileri oluşturur. Tüzel kişiler kamu ve özel tüzel kişiler olarak ikiye ayrılırlar.

Gerçek kişilerin bir araya gelerek dernek, vakıf, sendika gibi oluşumlar meydana getirirler. Bu oluşumlar tüzel kişiler olarak tanımlanır. Bunlar çzel tüzel kişilerdir. Devlet kurumlarına bağlı tüzel kişilerde kamu tüzel kişileridir.

GERÇEK KİŞİLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Her gerçek kişi öncelikle hak ehliyetine sahiptir. Sağ ve tam olarak doğan her kişinin haklara ve borçlara sahip olma hakkı vardır.  Fiil ehliyeti ise gerçek kişilerin kendi lehine haklarını kullanabilmeleri yeteneğidir ki buna sahip olmak için bazı şartlar aranır. Bu şartlar, gerçek kişinin reşit olması, ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmamasıdır.

TACİR NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre bir işletmeyi kendi adına işleten kişilere, tüccarlara tacir denir. Tacir olmanın belli şartları vardır. Bunlar, bir işletmenin olması, işletilmesi ve işletmenin kısmen de olsa kendi adına işletiliyor olmasıdır.

Tacirlerin hak ve yükümlülükleri ise; borçlarından dolayı iflasa tabidirler, bir ticari ünvanları vardır, sahip oldukları işletmeler ticaret siciline kayıtlı olmalıdır, ticari defter tutmak zorundadırlar. Tacirler, haksız rekabet yapamazlar. Ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyemezler. Fatura ve teyit mektubu kullanmak zorunlulukları vardır.

İlanları Karşılaştırın