GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 1,363 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

Direkt olarak taşınmazı olan malikin yani sahibinin değil ama o taşınmazı yükümlülük altına sokarak yapılan borçlanma türüdür. Günümüzde pek kullanılmayan bir borçlanma türüdür.  Bu borç ile malik dolaylı olarak belli sorumluluklar altına girer. İpotek ile karıştırmamak gerekir. İpotekte malik taşınmazını garanti göstererek borç altına girer. Burada taşınmazın kendisi borç altındadır.

Eskiden en çok kullanıldığı alan inşaat malzemeleri satıcıları ile yapılan bir borçlanma türüdür. Başta kum, çimento, tuğla, beton gibi çeşitli inşaat malzemeleri, yıkım söküm, hafriyat gibi işlerde kullanım olanakları vardır. Burada taşınmazın malikinin kendisi değil ama bu malzemelerin kullanılacağı taşınmaz borçlandırılır. Malikin bu borçları, taşınmazın borçlarını ödemesi gerekir.  Malzemeci malzemelerini taşınmaza vermektedir. Bu işin garantisi olarak bu mükellefiyet yani sorumluluk tapu üzerine işlenerek sağlanır. Bu kayıt içinde oluşturulan borcun miktarı da belirtilir. Borcun anlaşılan koşullarda geri ödenememesi durumunda malzemeyi satanın hakları tapu üzerindeki bu tescil yani kayıt ile gerekli yasal işlemelere açılır.

Gayrimenkul mükellefiyet tescili nasıl oluşturulur?

Şahıs, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Gayrimenkul mükellefiyetinin oluşturulmasında yapılması zorunlu adımlar vardır. Öncelikle Taşınmaza ait tapu veya tapu kayıt örneği, taşınmazın sahibinin resimli ve geçerli bir kimliği gereklidir. Başvurular Tapunun dahil olduğu Tapu Müdürlüğüne yapılmalıdır. Burada hazırlanan resmi senet ile borçlanma gerçekleştirilir. Söz konusu senet üzerinde karşılığı olacak bedelin miktarı da yazılmalıdır. Ayrıca böyle taşınmazın böyle bir mükellefiyetine bir mahkeme kararı sonucu gerek duyulur ise kesinleşmiş mahkeme kararı hazırlanan dosyaya konulmalıdır.

 

İlanları Karşılaştırın