GAİPLİK NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 776 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GAİPLİK NEDİR?

GAİPLİK NEDİR?

Gaip, kelime anlamı kayıptır. Gaiplik ise hukuk terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Medeni Kanun’ un 32. maddesine göre gaiplik, kaybolmuş ve kendisinden uzun süre haber alınamayan, ölüm tehlikesi ve olasılığındaki kişiler için kullanılır. Gaiplik kararı ile bu kişilerin hukuki olarak kişiliğine son verilir.

GAİPLİK KARARI NASIL ALINIR?

Medeni Kanun’ a göre gaiplik kararı kayıp kişinin son ikamet ettiği yere bağlı mahkemelerde çıkarılmaktadır. Gaiplik durumunun en az 5 yıl olması, kişiden bu beş yıl içinde hiçbir şekilde haber alınamamış olması gerekir. Eğer ölüm tehlikesi ile kayıplık söz konusu ise olayın üzerinden bir yıl geçmesi ile gaiplik kararı çıkarılabilmektedir.

Mahkemeye kayıp kişinin yakınları başvururlar. Mahkeme, kişinin gaipliği ile ilgili bilgi sahibi kişileri çağırır ve bilgi toplar. Bu süreç 6 ay sürer. Ve kayıp kişi hakkında gaiplik kararı çıkarılarak kişiliği geçersiz hale getirilir.

Mahkeme süresince kayıp kişi ortaya çıkarsa, öldüğü tespit edilirse, kendisinden bir haber alınırsa gaiplik düşer.

GAİPLİK KARARINDA MİRAS

Gaiplik kararında da ölümle doğan haklar uygulanmaktadır. Mahkemeden gaiplik kararı çıktıktan sonra kişiden son haber alındığı tarih esas alınarak mirasla ilgili hukuki işlemler başlatılır. Gaip kişinin mirasçıları ve mirasından hak iddia edenler, gaibin ortaya çıkması durumuna karşı miras yolu ile edinmiş oldukları mal ve hakları mirasçıya ya da ileride ortaya çıkabilecek üstün hak sahiplerine geri vereceklerine dair teminat verirler. Ölüm tehlikesi içinde olan kayıplar için 5 yıl, haber alınamayan kayıplar için 15 yıl ve gaibin 100 yaşına gelmesine kadar olan süre için mirasçılar güvence verirler.

Gaiplik kararı çıktığında gaibin eşi dul sayılmamaktadır. Medeni Kanun’ un 131. maddesine göre gaibin eşi mahkemeden evliliğin feshi karar talep etmelidir. Bu karar çıkarılmadan gaibin eşi yeni bir evlilik yapamaz.

İlanları Karşılaştırın