GABARİ NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 1,089 Görüntüleme
  • A +
  • A -

GABARİ NEDİR?

GABARİ NEDİR?

Gabari bir yapının yüksekliğidir. Bu yükseklik yapının parseline bitişik olduğu yol kaldırımı kotundan, yapının saçak altı hizasına kadar olan olabilecek en fazla yükseklik olarak belirlenir. Gabari yapının dahil olduğu imar durumunca belirlenmiş ve uyulması zorunlu bir ölçü sınırlamasıdır.

Gabari değeri verilmiş ve bu değere uyulması gereken bir imar durumu ile bir parselde yapılabilecek yapının kat adedi sınırlanmış olur. Gabari değeri ile yapılabilecek en fazla kat adedini şöyle hesaplarız. Verilen gabari değeri 12.50 metre olsun. Bu ölçüden öncelikle 0,5 metre çatı hakkı çıkarılır. Geriye elimizde 12.00 metre kalacaktır. Geriye kalan uzunluk bir kat için 3 metre olmak üzere hesap yapıldığında en fazla 12.00 / 3 = 4 kat yapılabileceğini buluruz.

Gabari olarak imar durumlarına göre farklı değerler yazılabilir. Örneğin gabari sınırsız olabilir. Bu o parselde yüksekliğin gabari ile değil ama örneğin emsal değeri (KAKS)  diğer kurallar ile belirlendiği anlamına gelir. Yapının araziye oturduğu alan ile bağlantılı olarak bina toplam izin verilen inşaat alanını karşılayacak kadar kat sayısına gabari sınırlaması olmaksızın yüksek yapılabilir anlamına gelir. Toplam bina alanı imar durumuna göre sınırlanmıştır ama projede farklı kat adetlerinde ve gabaride proje uygulanabilir.

Gabarinin hangi noktadan yani kottan başlayarak alınacağı belirlenmiştir. Özel bir imar durumu notu yok ise parsele bitişik yoldan kot alınması gerekir. Bu alt kot yol üzerindeki kaldırım taşının 0.18 metre yüksekliği ile başlar. Yolda belli bir eğim olması son derece doğaldır. Bir karışıklığa yol açmaması için projede imar durumuna uygun olarak yerleştirilmiş yapının köşe noktalarının binanın kot aldığı yol ile aynı hizada kesişen noktalarından en yüksek olanına göre alınan kot geçerli olacaktır. 

İlanları Karşılaştırın