FUZULİ İŞGAL NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 1,053 Görüntüleme
  • A +
  • A -

FUZULİ İŞGAL NEDİR?

FUZULİ İŞGAL NE DEMEK?

Fuzuli işgal, bir gayrimenkulü sahibinin izni ve rızası dışında işgal etmek anlamına gelir. Bu malın sahibine karşı olabileceği gibi sahibi adına işlem yapmaya ve kullanmaya yetkili temsilcisi içinde söz konusudur.

Mal sahibinin veya yetkili temsilcisinin rızası olmadan tahliye edilmemiş ya da bir nedenle tahliye edilmiş taşınmaza girmek fuzuli işgal demektir.

FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE

Bir kiracı, kiraya verenin rızası olmadan taşınmazı başkasına kiraya veremez. Böyle bir durumda kira sözleşmesinde adı geçen kiracı dışında taşınmazı işgal eden kişilere ihtar yapılmaksızın tahliye davası açılabilmektedir.

FUZULİ İŞGAL TAZMİNATI

Fuzuli işgal durumlarında, taşınmazı işgal eden kişiden ecrimisil denen tazminat talep edilir. Böylelikle mal sahibinin işgal nedeni ile meydana gelen kayıp ve zararları işgalciden alınarak karşılanır. Ecrimisil geriye dönük hesaplanır ve işgalciden tazminat olarak alınır.

FUZULİ İŞGAL İHTARNAME ÖRNEĞİ

Fuzuli işgal durumlarında açılan davalarda ihtarnameler davaya esas teşkil etmektedir. Eğer birden fazla kiracı varsa ihtarname tüm kiracılara gönderilir. Kiralayan birden fazla ise tüm kiralayanlar birlikte ihtarname göndermelidirler.

İhtarname eksiksiz ve anlaşılır şekilde olmalıdır. Fuzuli işgal davasına taşınmazın bulunduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

Fuzuli İşgal Tazminat Dava dilekçesinde olması gereken hususlar:

Hangi mahkemeye müracaat edildiği

Malikin ve işgalcinin adı, soyadı ve adresleri

Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Davanın konusu

Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olguların açık özetleri

İddia edilen bir olgunun delillerin neler olduğu

Talep sonucu bölümüne fuzulin işgalin belirtilen nedenlerle önlenmesi ve ecrimisil tazminatı talep edildiği açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Dayanılan hukuki nedenler

Tarafların kanuni temsilcisi ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri

Bu şekilde hazırlanarak davacı ya da vekili tarafından imzalanıp söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulması gerekir.

İlanları Karşılaştırın