FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 763 Görüntüleme
  • A +
  • A -

FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?

FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?

Finansal kiralama, bir mülkün kullanım hakkı ile mülkiyet hakkının ayrılması ile kurulan bir çeşit finansman idaresidir. Günümüzde leasing olarak da bilinen bu uygulama sayesinde taşınır ve taşınmaz mal almak için işletme sermayesi kullanmak zorunda kalmadan yatırım yapmak mümkün olmaktadır. Yatırımları satın almak yerine orta ve uzun vadeli kiralayarak yapmak birçok avantaj sağlamaktadır. İşletmeler kaynaklarını daha verimli ve karlı kullanabilmektedir.

Finansal kiralama yöntemi ile kiralanan malın mülkiyeti kiralayanda, kullanım hakkı da kiracıda olmaktadır. Sözleşme süresi sona erdiğinde mal kiralayana tüm hakları ile devredilir.

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türkiye’ de iki farklı şekilde uygulanır. Bunlar Finansal kiralama ve faaliyet kiralamasıdır.

Finansal Kiralama yönetiminde yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır ve kiraya verilir. Kiracı, sözleşmede belirlenen süre içinde belirlenen kira ödemelerini yapar. Bu süre içinde malın kullanım hakkı kendisindedir. Kiracı kullanım hakkı üzerinden amortisman ayırır.  Malın bakımı ve korunması kiracının sorumluluğunda olur. Finansal kiralama ile kiralanan mal üçüncü kişilere devredilemez.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Finansal kiralama sözleşmesi bir özel hukuk sözleşmesidir. Belirli bir süreliğine ve kira ücreti ile kiralayan ve kiracı arasında karşılıklı imzalanır. Mülkiyet hakkı kiralayanda, kullanım hakkı kiracıda kalmaktadır. Kiracı mal üzerinde zilyetliğe sahip olup sözleşmede belirtilen amaca uygun şekilde malı kullanmakla yükümlüdür. Sözleşme süresince malın sigortalı olma zorunluluğu vardır. Sigorta işlemleri kiralayan şirkete, prim ödemeleri kiracıya aittir.

Finansal kiralama bedeli ve ödeme tarihini taraflar belirler. Mal henüz imal edilmemiş ve kiracıya teslim edilmemiş olsa da kiracı kira bedelini sözleşme tarihinden itibaren ödemeye mecburdur. Kiralayan 2 yıl içinde malı kiracıya teslim etmekle yükümlüdür.

İlanları Karşılaştırın