FOTOGRAMETRİK HARİTA NEDİR?
  • 02-04-2018
  • 1,056 Görüntüleme
  • A +
  • A -

FOTOGRAMETRİK HARİTA NEDİR?

Bir arazinin uçak veya uydu ile çekilen fotoğraflarının bir akım metotlarla düzenlenerek yükseklik eğrileri ve eğimlerini gösteren haritalara fotogrametrik harita denir. Fotogrametrik haritalar hazırlanırken bir takım yapım aşamaları izlenmektedir. Eski Yunanca bir sözcük olan fotogrametri ışık yardımı ile çizim yapma anlamına gelmektedir. Fotoğraflar üzerinden, nesneleri ölçme tekniği ve görüntü verilerinin metrik yorumlamasıdır.

FOTOGRAMETRİK HARİTA NASIL HAZIRLANIR?

Fotogrametrik harita hazırlanırken izlenen aşamalar;

Arazi Çalışması: Haritası çıkarılacak arazi üzerinde belli noktalara kontrol tesisleri kurulur. Hava işaretleri belirlenir ve arazinin açı, kenar, yükseklik ölçümleri yapılır.

Fotoğraf Çekimi: Uydu, uçak veya drone ile arazinin fotoğrafları çekilir. Mekan analizi ve nesne çıkarımı yapılır.

Çizim ve Bütünleştirme: Fotoğrafı çekilen arazinin elektronik ortam yardımıyla radar verilerine göre harita çizilir. Fotoğraf üzerinde nesneleri ölçme tekniği kullanılarak görüntü metrik olarak yorumlanır. Çizimi tamamlanan harita bütünleştirme çalışma yapılarak tamamlanmış olur. Bütünleştirme aşamasında çizim denetlenir, eksik kısımlar tamamlanır. Yer adları eklenir. 

FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

Fotografik haritalar, dijital kamera ve görüntü, bilgisayar ve görüntü analiz yazılımı ile üretilir. Küçük ölçekli haritalar baskı yapılarak çoğaltılır. Baskı kalıpları kullanılır. Büyük ölçekli haritalar ozalit yöntemi ile çoğaltılır.

 Ayrıca otomatik çizim aletleri ile çizilen paftalar, ucuz kağıtlara tekrar çizim yapılarak çoğaltılır. Arşivlerde disketlerde saklanır.

FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMI            

Genellikle mimarlık, inşaat mühendisliği ve harita mühendisliği çalışmalarında fotogrametrik harita kullanılır.

Fotogrametrik harita yapımının amacı, uzaktaki cisimlerin geometrik girdileri fotoğraf çekimi ile elde edilerek arazilerin incelenmesi ve hızlı bir şekilde çok büyük alanların haritalarının üretilmesi sağlanmaktadır. Bu yüzden son yıllarda fotogrametri yöntemi birçok alanda kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Özellikle yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi, mühendislik yapılarda meydana gelen deformasyon ölçmeleri, karayolu, tünel, baraj, demiryolu uygulama projelerinde kullanılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın