CİNS DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
  • 02-04-2018
  • 1,079 Görüntüleme
  • A +
  • A -

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Cins değişikliği, arsa ve arazi olan bir taşınmazın tarım alanı, bağ, bahçe olarak değiştirilmesi ya da yapısız gayrimenkulün yapısız gayrimenkule değiştirilmesidir. Arazi ve arsa gibi taşınmazların cinsi yapılıdan yapısıza ya da tam tersine değiştirilmesi için Tapu Müdürlüğü’nden cins değişikliği onayı almak gerekmektedir. Cinsi değiştirilen gayrimenkulün Tapu sicil bilgileri değiştirilir ve arazi paftasında güncelleme yapılır.

Gayrimenkullerinde cins değişikliği yapmak isteyen kişiler Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’ne başvurarak sicil birimlerinde işlem yaptırabilirler. Bu işlem için gayrimenkulün tapusu, gayrimenkul sahibinin malik olduğunu gösteren belge, yapının kullanıma uygun olduğunu gösteren izin belgesi, mali evrakları, taşınmazın sahibinin ve ortaklarının birer adet vesikalık fotoğrafları ilgili birime vermek gerekir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından talep değerlendirilmeye alınır ve onaylanırsa cins değişikliği resmi olarak gerçekleşir.

2018 YILI CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI

Yapısız taşınmazın yapılı hale gelmesi için yapılan cins değişikliği harcı; taşınmazın yüzölçümü 1000 metrekareye kadar ise 279,50 TL, 1000 – 3000 arası 395 TL’dir. Taşınmazın yüzölçümü 3000 metrekareden fazla ise ilave edilen her 1000 metrekareye 38,50 TL eklenir.

Yapısız taşınmaza tarım amaçlı yapı yapılacaksa cins değişikliği en yüksek değeri 1,098.50 TL, kat ilavesi için 155 TL, birden fazla yapı olacaksa yapıların her birine yapılacak kat ilaveleri için 72 TL harç alınır.

Yapılı taşınmaz yapısız hale gelecekse her parsel için 72 TL cins değişikliği harcı alınır.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VAZİYET PLANI

Cins değişikliği vaziyet planı, 2010/4 sayılı Genelgede bulunan 24/2. maddesi gereğince kadastro ve jeodezi mühendisleri tarafından hazırlanır. Hazırlanan vaziyet planları belediyelerin özel idaresi birimlerine sunulur. Özel idarenin onaylaması durumunda vaziyet planları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından saklanmaktadır.

İlanları Karşılaştırın