FERAGAT NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 720 Görüntüleme
  • A +
  • A -

FERAGAT NEDİR?

FERAGAT NEDİR?

Feragat, kişilerin kendi rızaları ile herhangi bir şeyden vazgeçmeleridir. Genellikle hukuki bir terim olarak karşımıza çıkan feragat kelimesi, kişilerin sahip oldukları ya da olacakları haklardan vazgeçmelerini belirtmek için kullanılmaktadır.

Kişiler, kendi beyanları ile haklarından vazgeçiyorsa feragat, tarafların karşılıklı anlaşması ile haklardan vazgeçmesine ibra denir. Feragat ile ibra arasındaki fark feragatın tek taraflı beyanı, ibranın tarafların anlaşmasıdır. Hukukta feragat ve ibra borcu sonlandırmak ve yenilik doğurmak olarak ifade edilmektedir.

Davadan feragat ise davacının alacak haklarından vazgeçmesidir. Davadan feragat etmek duruşmanın herhangi bir aşamasında olabilmekte ve duruşma hakimi de davacının feragat talebine göre hüküm vermeye mecburdur. Davacı mahkemeye feragat ettiğini dilekçe ile bildirmelidir. Hakim de davacı beyanını zapta geçirir. Davacı davadan feragat ettiğini net bir şekilde ifade etmez ve davet edildiği duruşmaya katılmaz ise dava dosyası işlemden kaldırılır.

Mirastan feragat etmek, Medeni Kanun’ da sözleşme ile yapılmaktadır. Feragat sözleşmesi şekil şartına sahiptir. Mirastan feragat sözleşmeleri noterde resmi vasiyet olarak düzenlenir. Tarafların karşılıklı beyanı alınır. Şekil şartı olmayan sözleşmeler hukuki anlam ifade etmezler ve anlaşmazlık durumlarında dava açılmaz.

Medeni Kanunun 528. Maddesine göre, miras bırakacak kişi mirasçılarından bir veya bir kaçı ile feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden kişi mirasçılık sıfatını kaybeder. Miras bırakacak kişinin ölümü ile mirastan feragat eden kişi, miras üzerinde hiçbir hak talep edemez. Miras diğer kişiler arasında paylaşılır.

Mirastan feragat sözleşmesinin yapılabilmesi gereken şartlar:

  1. Miras bırakan kişinin sözleşmeye katılması zorunludur. Karşı tarafında mirasçı olması gerekir.
  2. Feragat sözleşmesi miras sözleşmesi ile yapılır.
  3. Mirasın tamamını ya da bir kısmını kapsayabilir.
  4. İvazlı ya da ivazsız feragat yapılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın