FESİH NEDİR?
  • 08-03-2018
  • 593 Görüntüleme
  • A +
  • A -

FESİH NEDİR?

FESİH NEDİR?

Fesih, kelime anlamı bir şeyi sonlandırma, geçersiz kılmadır. Hukuki konularında fesih, bir sözleşmenin geçersiz kılındığını, sonlandırıldığını belirtir. Hukuk Kanunlarında sözleşmelerin kaldırılma süreleri, geçerlilikleri ve koşulları açıklanmaktadır. Tarafların anlaşmaya vardıkları konuların geçersiz kılınacağı eylemler ve durumlar sonucunda meydana gelir. En çok karşılaşılan fesih konularından biri de kira sözleşmelerinin feshidir.

Kira sözleşmesi feshi nedir?

Kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nda özel borç ilişkileri kapsamındadır. Tarafların haklı sebepler doğrultusunda kira sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Kira sözleşmesi süreli ise sürenin tamamlanması ile sözleşme feshedilmiş olur. Eğer kiracı fesih süresinin dolmasına rağmen mülkü kullanmaya devam ederse kiralayan tarafın dava açma hakkı vardır.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresinin bitimi ile sözleşme feshedilmiş olur. Kiracı sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa süre bitiminden on beş gün önce kiralayana ihtarname ile beyanda bulunmalıdır. Bunu yapmadığı takdirde sözleşme aynı hükümlerle devam eder. Ancak belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüşür. Kiraya veren, sözleşmenin yenilenmeyeceğini süresinde kiracıya bildirirse sözleşme süresiz hale dönüşemez.

Türk Borçlar Kanunu’nda belirli süreli kira sözleşmesini sona erdirme hakkı yalnızca kiracıya tanınmıştır. Kiraya veren, sözleşmenin bitimine dayanarak sözleşmeyi feshedemez. Uzayan her yeni yıl içinde kiraya veren bildirimde bulunmadıkça, kira sözleşmesi uzamış olur. Ancak 10 yılın sonunda kiralayan kişinin sözleşmeyi feshetme hakkı doğmaktadır. Üç ay önceden kiracıya haber vererek sözleşmenin feshini talep edebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiracı sözleşmeyi sonlandırmak için üç ay önceden kiralayana haber vermelidir. Kiraya veren kişi ise dava yolu ile sözleşme feshini talep edebilir.

Belirli süreli ya da  belirsiz süreli kira sözleşmelerinde yapılacak fesih bildirimi mutlaka yazılı olması gerekir.  Ayrıca bildirim yolu ile sözleşmenin feshi için bir sebep ve gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur.

İlanları Karşılaştırın