EVLİLİK BİRLİĞİ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 683 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EVLİLİK BİRLİĞİ NEDİR?

EVLİLİK BİRLİĞİ NEDİR?

Evlilik birliğinin hükümleri Türk Medeni Kanunu’nda açıklanmıştır. Evlilik birliği eşler ve çocuklardan meydana gelen topluluk yani ailedir. Evlilik birliğinde haklar, sorumluluklar ve paylaşımlar eşitlik üzerine kuruludur. Eski medeni Kanun’ da erkeğin evin reisi olma maddesi Yeni Medeni Kanun’ da kaldırılmıştır ve eşitlik ilkesi esas alınmıştır.

Evlilik birliğinde karı ve koca birliğin mutluluk ve uzlaşma içinde olması ve çocukların eğitimi, gelişimi için birlikte mücadele edeceklerdir. Çocukları ilgilendiren konularda çocuklarında fikrini alarak evlilikte uyum ve huzuru sağlayacaklardır.

EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Evlilik birliğinde karı ve kocanın bir takım hak ve sorumlulukları vardır. Bu haklar erkeğe ve kadına eşit oranda tanınmaktadır. Karı ve kocaya tanınan hak ve sorumluluklar, aile birliğinin yönetilmesi ve temsili, sadakatli olma, dayanışma, harcamalara ortak katılım, kadının kendi soyadını taşıması, meslek ve iş tercihlerine saygılı ve anlayışlı davranmadır.

EVLİLİK BİRLİĞİNDE YAŞANILAN EVİN SATILMASI

Medeni Kanun’ un 223. Maddesine göre hisseli mülkiyete tabi olan eşler hukuksal sınırlar içinde, şahsi ve evlilik içinde edinilmiş mallarını birlikte yönetme ve tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler. Her iki tarafın rızası olmadan eşlerden birinin diğeri aleyhine ortak mallarını tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Evlilik birliği içinde sahip olunan konutun satışında eşlerden birinin onayı yoksa satış gerçekleştirilemez. Rızası olmayan eş Medeni Kanun’ a göre tapu iptal ve tescil davası açabilmektedir.

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

Evlilikte mal rejimi iki şekilde olur. Yasal mal rejimi ile edinilmiş mallar ortak sayılmakta ve üzerlerinde eşit hakları bulunmaktadır. Bir diğer yolda eşler, mal ayrılığı talebinde bulunabilirler.

EVLİLİK BİRLİĞİNDE KREDİ KULLANIMI

Evlilik birliği içinde iken bankadan kredi çekilirse bu edinilmiş mal olarak sayılmaktadır. Borçta eşlerin her ikisini bağlamakta ve müşterek borç kabul edilmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın