EV SAHİBİNE KARŞI KİRACI HAKLARI NELERDİR
  • 13-08-2018
  • 937 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EV SAHİBİNE KARŞI KİRACI HAKLARI NELERDİR

EV SAHİBİNE KARŞI KİRACI HAKLARI NELERDİR?

Kiracı ve sahibi arasında yapılan sözleşme ile her iki tarafa bazı haklar doğar. Ev sahibinin de kiracının da birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunları bilmek tarafların menfaatlerinin korunması açısından önemlidir.

Kira sözleşmeleri taraflar arasında borç ve alacak ilişkisi doğuran senet niteliği taşımaktadırlar. Her ne kadar ev sahibinin hakları konuşulsa da kiracının da kanunla belirlenmiş hakları bulunmaktadır. Kiracı haklarını bilir ve kira sözleşmesinde belirtilen şartları haklarını bilerek değerlendirirse sıkıntı yaşamaması sağlanmış olur.

KİRACI HAKLARI NELERDİR?

Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesi bölümünde kiracı haklarından bahsedilmektedir. Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan sözleşmeler Kanuna aykırı olamaz.

Kiracıların mağdur olmaması için kanunda belirtilen en önemli hak, kira sözleşmesinin süresi dolmadan kiracının ev sahibi tarafından evden çıkarılamayacağıdır. Ev sahibi sözleşme süresi dolmadan bir ay içinde kiracıya ihbar göndererek çıkmasını talep edebilir. Bunu yapmadığı takdirde kontrat kendiliğinden yenilenmiş olur ve süresiz olma niteliği kazanır.

Kiracı ikamet ettiği evi bir başkasına kısmen ya da tamamen kiralayabilir. Ancak bunun için ev sahibini bilgilendirmesi gerekir. Ev sahibine zarar verecek nitelikte bir kiralama yapamaz.

Kiralanan evde herhangi bir kusur oluşursa kiracı ev sahibine durum hakkında bilgi vererek kusurun giderilmesini talep edebilir. Ev sahibi kusuru gidermediği takdirde kiracı kendisi giderir ve masrafını ödeyeceği kiradan düşebilir. Bu kusur hiçbir şekilde giderilemiyorsa kiracı sözleşme süresi dolmadan evden çıkabilir. Evdeki demirbaşların arızalanmasında da durum aynıdır. Kiracı ya kendi onarım yaptırarak masrafı kiradan düşer ya da ev sahibinin yaptırmasını talep edebilir.

Kiracının depozito konusundaki hakları nelerdir?

Kiracı evi kiralarken ev sahibinin talebi üzerine belli miktarda depozito verir. Evden çıkarken depozitoyu geri alabilmesi için eve zarar vermemiş olması gerekir. Kiracının verdiği zarar depozitodan düşürülür.

Kiracı evi kiraladığı şekilde teslim etmek durumundadır, fakat zaman içerisinde kullanımdan dolayı oluşan yıpranmalar ve eskimelerden herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

Kiracının ikamet ettiği evin kentsel dönüşümle yenilenmesi söz konusu ise devlet kiracıya tahliye olduğunda 2 ay kira yardımı verir.

 

İlanları Karşılaştırın