ENKAZ BEDELİ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 1,675 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ENKAZ BEDELİ NEDİR?

ENKAZ BEDELİ NEDİR?

Kentsel dönüşüm alanları, afet sonrası bölgede yapılacak yapılar için hak sahiplerine yapılan desteklerden biride Enkaz Bedeli ödemesi ve buna bağlı ayni yardımlardır.

Normal koşullarda kentsel dönüşüm alanlarında eski arsa üzerindeki her şeye bir bedel tayin edilir. Bu bedel kıymet takdir komisyonunca hazırlanan raporlarına göre belirlenir. Burada bulunan bedel tapulu hak sahiplerine ödenir.

Enkaz Bedeli ve buna bağlı yapılan ayni yardımından; 6306 Sayılı yasa ile afet bölgeleri ve kentsel dönüşüm alanlarında devlet ile anlaşma sağlayarak tahliye edilen yapılarda ikamet eden mülk sahipleri ve kiracılar yararlanabilir. Bunun için için yasanın 5. Maddesi gereğince geçici konut tahsisi veya kira yardımı olarak faydalanabilir. Yasa çıktığında bu haktan faydalanamayan tapu kaydı bulunmayan gecekondu ve tapu tahsis belgelilerinde yeni çıkan yönetmelik ile Enkaz Bedelinden belli oranlarda faydalanma hakkı kazanmıştır. Eskiden bu kişiler sadece kentsel dönüşüm yapan müteahhitlerin anlaşma hatta kendi belirledikleri bir bedel söz konusu idi. Durum kolluk kuvvetleri ile alanın boşaltılmasına kadar varabiliyordu. Bu konudaki yasal bir zemin yoktu.

Gecekondu sahipleri ile idarenin anlaşması ve sözleşme yapması halinde enkaz bedelinin %90’ı kesilerek kentsel dönüşüm alanı içinden konut ya dükkan sahibi olabilirler. Ancak kentsel yenileme alanında öncelik tapulu hak sahiplerinindir. Yeni kararda mevcut kentsel dönüşüm alanında yer bulunamaz ise dönüşüm alanı dışında yapılacak yerlerde konut veya işyeri verilebilir. Gecekondu sahipleri ile idarenin anlaşması ve sözleşme yapmaması halinde dönüşüm alanındaki belgesiz gecekondu sahiplerine bu bedelin enkaz bedelinin ve duvar, ağaç bedelinin %10’u peşin ödenir. Eskiden gecekondu sahibi olanların idare ile anlaşıp sözleşme imzalamadan haklarından faydalanabilmesi sadece % 10 ile sınırlı kalması söz konusu olmaktadır.

İlanları Karşılaştırın