EMSAL NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 1,085 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EMSAL NEDİR?

EMSAL NEDİR?

Kelime anlamı ile Emsal; denk olan, benzer, örnek alınan anlamında kullanılır. Emsal aynı zamanda bir yapı projelendirilmesinde esas olan arazi kullanımının nasıl olabileceği konusunda sıkça kullanılan bir kelimedir. Yapı imar yönetmeliklerinde Emsal değer kavramı arazinin kullanımı ile ilgili kuralları anlatır.

Emsal değeri ile mevcut parseldeki alanın ne kadarının taban alanı olarak kullanılabileceğinin oranıdır. Benzer imar kurallarının geçerli olduğu bölgelerde parsel büyüklüğü ile yapılabilinecek yapının alanları oranı özdeş yani birbirlerine emsal olmalıdır.

Emsal değerine göre yapılabilecek yapı alanlarının hesabı KASK yani Kat Alanı Katsayısı İmar Durumunda belirtilmiş olan bir emsal katsayısının (0.2 , 0.3 , 0.4 , 1.0 , 1.5 , 2.0 ,  2.5 , 3.0 gibi katsayılar) arsa alanı ile çarpılması ile bulunur. Örneğin 1000 metrekare arsanız var ve o bölgede KASK 2.5  ise 1000 x 2.5 = 2500 metrekare maksimum inşaat yapılabilir anlamına gelir. Örnekten anlaşılabileceği gibi emsaller basitçe o alana emsal olan yüzde oranına göre belirlenen büyüklükte inşaat yapılabilir. KASK hesabında imar durumunda özel olarak bir açıklayıcı not yok ise arazinin net alanı hesaba girer. Ayrıca toplam inşaat alanına tüm normal katlar, bodrum katları, asma katlar, varsa çatı katları gibi kullanılabilen bütün inşaat alanlarının toplamı olarak bakılır. Sadece ışıklıklar bu alanlara dahil değildir.

Bir diğer çok kullanılan katsayı TAKS yani Taban Alanı Katsayısı, İmar Durumunda belirtilmiş olan TASK katsayıları (0.10 , 0.15 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.80 gibi) arsanın alanının çarpılması ile o arsada yapılabilecek inşaatın toprağa oturabileceği alanı belirler. Örneğin 1000 metrekare arsanız var ve TASK o bölgede 0.15 ise 1000 x 0.15 = 150 metrekare alana binanız oturabilir. TASK yapı, eklenti ve müştemilatların tesviye edilmiş düzlemde kapladıkları alanları içerir. Pergola, istinat duvarı, asansör boşlukları, aydınlıklar, iç bahçeler gibi yönetmelikte belirtilen mekan ve oluşumlar TASK hesabına dahil edilmezler.

Özet olarak KASK tüm inşaatın toplam alanını belirtir. TASK zeminde binanın oturduğu alanın büyüklüğünü belirtir.

İlanları Karşılaştırın