EMLAK BEYAN DEĞERİ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 764 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EMLAK BEYAN DEĞERİ NEDİR?

EMLAK BEYAN DEĞERİ NEDİR?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu’na göre kişiler sahip oldukları taşınmazları için emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisinin bedeli belediyelerin belirlediği taşınmazların asgari rayiç bedelleri esas alınarak tespit edilmektedir. Taşınmazın bağlı olduğu belediyeler büyükşehir ise emlak vergisi normal belediyelere göre 2 kat fazla olmaktadır. Genel olarak arsaların rayiç bedelin yüzde altısı, işyerleri için yüzde dördü, konutlar için yüzde ikisi hesaplamaya dahil edilir.

Emlak vergileri bir defada tamamı ödenebileceği gibi iki taksit olarak da ödenebilmektedir. İlk taksit mart ayında ikinci taksit kasım ayında ödenmektedir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ NEDİR?

Vergi Kanunu’ na göre emlak beyan değeri, beyan bildirim döneminde gayrimenkul maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verecekleri emlak beyannamelerinde belirttikleri değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denmektedir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ HESAPLAMA

Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli ile arsa payı değeri esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi Kanunu’ nun 10. maddesine göre bina vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı ile tahakkuk ettirilir. 20. maddede yer alan arsa payı değeri esas alınarak 31. madde de bulunan tüzük hükümleri göz önüne alınarak hesaplanan değerden daha düşük olmamalıdır. Düşük olması halinde vergi dairesi mükellefin beyanında belirttiği değer yükseltilmektedir.

Şahısların aynı bölgede bulunan binaları aynı beyannamede beyan edilebilmektedir. Emlak vergisinden muaf olacak mükelleflerde beyanname vermek mecburiyetindedirler.

EMLAK BEYAN DEĞERİ YÜKSELTME

Emlak beyannamesinde mükellefler emlak beyan değerini belirtirler. Bu değer düşük gösterilirse ya da gerçek eğere yükseltme talebinde bulunulursa Vergi Kanunu’ na göre vergi daireleri tarafından yükseltilir. Zamanında ödenmeyen harçlar için pişmanlık zammı olarak işletilir.

EMLAK BEYANI NASIL YAPILIR?

Mükellefler taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyeye bildirimde bulunarak, emlak bildirim formu doldururlar. Ayrıca tapu fotokopisi, bina kullanım izni, nüfus bilgileri, ikametgah bilgileri ile beyanda bulunmak gerekir.

İlanları Karşılaştırın