EMLAK BEYANI NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 643 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EMLAK BEYANI NEDİR?

EMLAK BEYANI NEDİR?

Emlak beyannamesi, şahısların sahip oldukları taşınmazlarını ispat etmek amacı ile bağlı bulundukları belediyelerden makbuz karşılığında aldıkları belgedir. Taşınmazın bulunduğu belediyenin emlak birimlerinden alınır. Emlak beyannamesi talebinde bulunurken şahıslar, emlakların tapularını, nüfus cüzdan bilgilerini ve vergi numaralarını da yanlarında bulundurmalıdırlar.

EMLAK BEYANI VERME

Emlak beyanı talebi ile belediyelerden alınan beyanname ile taşınmazların vergi tutarları belirlenmektedir. Şahıslar satın aldıkları taşınmazları tapu müdürlüğüne tescil ettirmeli ve belediyeleri bilgi vermelidirler. Tapu sicil kaydı olan tüm taşınmazlar için üzerinde bir değişiklik yapılmama durumunda bir kez beyanname vermek yeterlidir.

Binanın, yıkılması ya da yanması durumlarda,  binada bulunan asansör veya kalorifer tesislerinin kaldırılması ya da değiştirilmesi durumlarında, binanın kullanım amacının değiştirilmesi örneğin ticari

Aynı şekilde arazilerin durumunda ki değişikliklerde beyanname verilerek belediyelere bildirilmelidir. Arazinin bir kısmının istimlak edilmesi, mükellefinin değişmesi, müteaddit arazilerin hisselerinin birleştirilmesi ile ek bir hisse altında toplanması da belediyelere beyanname ile bildirilmelidir.

EMLAK BEYANI SÜRESİ

Yeni inşa edilen binaların kullanıma başlanması ile hemen, inşaatı devam eden ancak bir kısmı kullanılan binaların ise kullanılmaya başlandığı yılı takip eden bütçe yılında belediyelere bildirimde bulunulması gerekir. Binanın kullanıma açılması yılın bitimine 3 aydan daha kısa bir zamanda olmuş ise takip eden yılın ilk 3 ayında beyanname verilmesi gerekir. Ayrıca binaların mülk sahiplerinin değişmesi ve vergi değerinin değişmesine neden olacak tüm değişikliklerde olayın gerçekleştiği bütçe yılı içinde belediyeye bildirilmelidir.

EMLAK BEYANINDA BULUNURKEN GEREKLİ EVRAKLAR

Tapu, nüfus cüzdanı, binaların kullanım izni, arazinin metre kare değeri, inşaatın metre kare maliyeti, binanın yüzölçümü, binanın arsa alanı ve dairenin arsa payının metre karesi, bina yaşı, sınıfı, kalorifer ve asansör olup olmadığı, hisseli oluşu emlak beyanı sırasında belediyeye sunulmalıdır.

İlanları Karşılaştırın