ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 808 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ NEDİR?

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ NEDİR?

Elbirliği mülkiyeti, toplu mülkiyet türlerinden biridir. Bir malın üzerinde birden fazla hak sahibinin bulunduğu haklardandır. Elbirliği mülkiyetinde ortaklık söz konusudur. Miras paylaşımında elbirliği mülkiyet hakkından söz edilebilir. Aynı şekilde evliliklerde mal ortaklığı varsa eşlerin kişisel servetleri silinir ve eşler arasında ortak servet haline gelir. Kişilerin malın tamamı üzerinde ortaklık hakkı vardır.

Türk Medeni Kanunu’na göre sözleşme ve kanun ile aksi belirtilmedikçe hak sahiplerinin tasarrufunda oy birliği şartı bulunmaktadır. Malikler diğer maliklerin rızası olmadan mal üzerinden tasarruf yapamazlar.

Miras paylaşımı ve evlilik sözleşmesi sonucunda ortak mülkiyete konu olan malın devredilmesi, hak sahiplerinin dağılması ya da paylı mülkiyete geçme halinde el birliği mülkiyeti sonlanmış olur.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ İLE PAYLI MÜLKİYET ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Elbirliği mülkiyeti birden fazla kişi arasında yasal ilişki ve kanun ile doğar. Paylı mülkiyetten farkı, kişilerin malın tamamı üzerinde ortaklık hakkı olmasıdır. Paylı mülkiyette hak sahiplerinin payı belli bir orandadır. Elbirliği mülkiyetinde ise hak sahiplerinin payı belli değildir. Elbirliği mülkiyetinde hak sahipleri tek taralı tasarruf yapamazlar.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDEN PAYLI MÜLKİYETE GEÇİŞ

Elbirliği mülkiyetli bir malın hak sahiplerinden birinin payını alarak mülkiyetten ayrılmak istemesi için tüm hak sahiplerinin oy birliği gerekmektedir. Eğer oy birliği sağlanmazsa dava yolu ile hakkını talep edebilir. Miras yoluyla kalan malların elbirliği mülkiyetinden çıkarılması için mal üzerinde hakkı olan tüm varislerin onayı gerekmektedir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ECRİMİSİL

Ecrimisil, haksız işgal tazminatı demektir. Bir malın kötü niyetli ve haksız bir şekilde mal sahibinin izni olmadan kullanılması durumlarında geçerlidir.  Elbirliği mülkiyetinde gayrimenkulden yararlanamayan hissedar, buna engel olan diğer hissedarlara ecrimisil davası açma hakkına sahiptir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN KİRASI

Elbirliği mülkiyeti olan bir gayrimenkulün kiraya verilmesi için tüm hissedarların onayı gerekmektedir. Rıza göstermeyen bir hissedar bile olsa kira sözleşmesi geçersiz sayılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın