DÖNER SERMAYE ÜCRETİ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 2,932 Görüntüleme
  • A +
  • A -

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ NEDİR?

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ NEDİR?

Merkezi idareye bağlı kamu kuruluşlarından bazıları belirli bir hizmet için sürekli veya geçici olarak görevlendirilir. İlgili kurum bu hizmeti gerçekleştirirken gelir ve gider dengesinin durumuna göre belirli bir kapasite fazlası verebilir. Bu kapasite fazlası hizmet veya maddi olarak kullanılabilir. Kuruluşun kendi içinde oluşan bu durumu ona idari ve mali bir özerklik sağlar. Bu durum ayrıca oluşturduğu hizmet ve mali durum bakımından devlet bütçesine katkı da sağlamaktadır. Bunları gerçekleştirmek için yapılandırılan kamu kuruluşlarına döner sermaye işletmeleri denir.

Döner sermayenin tanımı ise; döner sermaye işletmesi olarak tanımlanmış kurumun genel idare esaslarına göre yürüttüğü görevlerine paralel olarak oluşan kapasite fazlası hizmet veya malın idaresinin devamlılığını sağlamak amacıyla genel veya katma bütçeden ayrılan sermayedir. İlgili sermaye işletmenin verdiği hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla bütçesinde artırım yapılabilir.

Herhangi bir taşınmaz mülkün satışında, taşınmaz mülkün ipotek altına alınmasında, tapu ve kadastro işlemlerinde belirli tutarda bir harç ödenmesi gerekir. Bu ödenen harca döner sermaye ücreti adı verilir. Yapılan bu işlemler için ödeme döner sermaye harcı yasa ile belirlenmiştir.  İlgili yasanın açıklaması “Tapu Kadastro İşlemlerinde Tahsil Edilecek Döner Sermaye Bedellerinde Değişiklik Yapan 6544 Sayılı Yasa” olarak bilinir. Bu yasada açıklanan ödeme cetvelleri yıllık olarak hazırlanır ve ilan edilir. İlçelerde, bu döner sermaye ücretleri için hazırlanan yıllık cetveller, döner sermaye ücretleri için belirlenen yöresel katsayılar açısından farklı uygulanır.

Döner Sermaye Ücreti Alınmayacak İşlemler:

Bir parsel için tapudan aynen alınan plandan oluşturulan yeni plan örnekleri için

4706 sayılı kanunun kapsamına giren herhangi bir taşınmaz malın tapusunun parsellere ayrılması işlemleri için

Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında yapılan işlemler için

Mahkemelerin herhangi bir taşınmazla ilgili karar verme sürecinde elde etmek istediği bilgi ve belge temini gibi işlemler için.

İlanları Karşılaştırın