DÖNÜM NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 1,063 Görüntüleme
  • A +
  • A -

DÖNÜM NEDİR?

DÖNÜM NEDİR?

Dönüm eski Osmanlı arazi büyüklük ölçüsü Dekar ile hemen hemen aynı büyüklükte olan ve günümüz ölçü sistemleri ile uyumlu bir arazi alanı büyüklük ölçüsüdür. 1 Dönüm 1.000 metrekareye isabet eder.

Eskiden kullanılan Dekar yine aynı dönemde kullanılan Evlek biriminin  4 katı büyüklüğündeki arazi alanıdır. 1 Evlek yaklaşık günümüz ölçü birimi ile yaklaşık 230 metrekare büyüklüğe sahiptir. Bu hesapla 1 Dekar= 4 Evlek yani günümüz ölçüleri ile 1 Dekar;  4x 230 = 920 Metrekare bir alanı gösterir.  Eski dekar ile Dönüm yaklaşık olarak benzer alanlara tekabül ettiği için günümüzde aynı anlamda kullanılmakta ve bazı yerlerde Dekar bazı yerlerde Dönüm kelimesi kullanılmaktadır.

Yeni modern yüz ölçümü sistemine göre 1 dönüm 1.000 metrekareye eşittir. 10 dekar bize yine sıkça kullanılan bir yüzey ölçü birimine götürür. Hektar 1 Dönümün 10 katı yani 10.000 metrearelik bir alana isabet etmektedir.

Nasıl arsalar için genelde Metrekare birimini isek, tarlalar ve diğer tarım ve hayvancılık alanları daha büyük alanları kapladıkları için Dönüm birimi ile belirtilir. Şüphesiz ikisi de aynı alanı ifade ederler ama metre kare dönümüm binde biri kadar olan bir ölçü birimidir.

Metrik alan ölçülerini basit bir tablo gibi yazarsak ;

1metrekare = 1 metrekare (Kenarları 1 metre olan bir karenin alanı)

100 metrekare= 1 dekametrekare

1.000 metrekare = 1 dönüm (dönüm asal bir alan ölçüsü birimi değil  özel bir alan ölçü tanımıdır)

10.000 metrekare = 1 Hektometrekare  = (10 dönüm)

1.000.000 metrekare = 1 Kilometrekare

Yukarıdaki listeye bakarak alan birimlerini kolayca birbirilerine çevirmek mümkündür.

Genel olarak arsalar metrekare, araziler Dönüm ve Hektometrekare ve çok daha büyük alanlar ve ülkeler kilometrekare olarak ifade edilmektedir.

İlanları Karşılaştırın