DEVREMÜLK NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 721 Görüntüleme
  • A +
  • A -

DEVREMÜLK NEDİR?

DEVREMÜLK NEDİR?

Ortaklardan her birinin belirlenen gün sayısında, kullanım dönemi önceden belirlenmiş ve birçok malikin mülkiyetinde olan çok malikli tapuya sahip konutlardır. Deha çok turizm ve sağlık amaçlı olarak organize edilirler. Organizasyonu yapan kişi veya şirket ile müşteriler arasında belirli bir tarih ve süre için kullanım haklarının oluşturan devre mülk sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme çerçevesinde tapu tahsisi yapılarak yasal dayanak sağlanmış olur. Devre mülklerin sahipleri sadece kendi dönemleri içinde o taşınmazın kullanım hakkını elde etmektedir ve çok sayıda maliki vardır.

Devre mülkler daha önceden sözleşme ile belirlenmiş bir tarihte başlayıp yine sözleşmede belirtilen süre sonunda biter. Süresi genellikle 10 gün 15 gün olarak tespit edilir ama daha farlı sürelerde mümkün olabilir. Bazı durumlarda kişiler birden fazla dönemi satın alarak uzun kullanım süreleri sahibi olabilirler. Devre mülk sahipleri belirlenmiş süre içinde konutun tüm tasarruflarına sahiptir. Kendisi kullanabileceği gibi yakınları oturabilir. Hatta kendi süresi içinde devre mülkünü kiraya verebilir. Devre mülk sahibi diler ise devre mülkünü satabilir. Belirlenen tarih ve sürede kullanım özelliği haricinde taşınmaz satışlarından farklı bir uygulama değildir. Sonuçta yeni sahibi devre mülkünün tapusuna sahip olacaktır.

Devre mülkler sahibinin iradesi satılabilir, kiralanabilir ve miras bırakılabilir. Devre mülk alınır iken bazı konulara dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken konular şöyledir.

Devre mülk mesken olarak kullanılabilen ve kat mülkiyetine sahip olmalıdır. İnşaat döneminde alınanlarda kat irtifakı kurulmalıdır. Tapu sicili kaydı satışı takip eden bir yıl içindeki yapılmalıdır.  Devre mülk ve  ortak mekanlarda yapılması gereken periyodik bakım ve onarımlar, güvenlik ve diğer hizmetler için  devre mülk yönetimi oluşturulmuş olmalı ve devre mülk sahibinin tüm hakları belirlenmelidir.  Tüm hak sahiplerinin hem dönem tarihi hem de geliş ve ayrılış protokolleri açıkça devre mülk sözleşmesinde belirtilmiş yapılan resmi senede eklenmiş ve tapu kütüğünde beyan edilmesi gerekmektedir.

İlanları Karşılaştırın