Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır
  • 13-07-2018
  • 835 Görüntüleme
  • A +
  • A -

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır

 

Devletin mülkiyetinde olan dağ, tepe, yayla, göl, akarsular ve diğer tüm arazilere hazine arazisi denir. Bu tür arazileri satın almak için bazı şartlar gerekmektedir.

Devletten arazi satın almak için;

Öncelikle yasal bir ikametgah adresi olması şartı aranmaktadır. Yapılacak yazışma ve tebligatlar için Türkiye’ de bir adres olması gerekmektedir.

Şahıs olarak devlet arazisi almak isteyenlerin TC kimlik numarası, tüzel kişiler içinse vergi kimlik numarası olması gerekir.

Devlet arazisi ihalesi için devlete geçici teminatı yatırmak gerekmektedir.

Ayrıca Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık onaylı arazilerin belgelerini temin etmek gerekir.

Tüzel kişilerin devlet arazisi satın alması için gerekli belgeler:

Gerekli işlemleri yapacak ve ihaleye katılacak kişinin noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname alarak tam yetkili olduğu belgelenmelidir. Bu kişinin ayrıca idare mahkemelerinden kayıtlı olunan ticaret sicili alması gerekir. Bağlı olunan meslek kuruluşu ya da ticaret odasından son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi gerekmektedir.                                                                                   

Devlet arazisi satın almak için ihaleye giren ve en yüksek teklifi veren her Türk vatandaşı ilgili makam tarafından teklifi onaylandığı takdirde devlet arazisini satın alabilir.

Devlet Arazisi Tapusu Nasıl Alınır?

Öncelikle satın alınmak istenen devlet arazisi ilçeye bağlı ise Mal Müdürlüğü’ne İle bağlı ise  Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmak gerekir. Satın alınmak istenen devlet arazisinin adresi, ada ve parsel numarası, yüzölçümü dilekçede belirtilmelidir.

İhaleyi kazanan kişilerin taksitli olarak devlet arazisini alması kararı bulunuyorsa ilk olarak bedelin 1/4 ünü 15 gün içinde ödemesi gerekir.  Miktarın 3/4 lük kısmı 2 yıl içinde eşit taksitlerle veya 3 er aylık dönemlerle ödenmektedir. Bu şartlar satış sözleşmesi ile belirlenmektedir. Ödemelerin tamamlanması ile kişilere mülkün tapusu verilmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın