DEPREME DAYANIKLI EVLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR
  • 13-06-2018
  • 830 Görüntüleme
  • A +
  • A -

DEPREME DAYANIKLI EVLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

DEPREME DAYANIKLI EVLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında olup eski zamanlardan günümüze kadar birçok şiddetli depremlere şahit olmuştur. Son yılların en ciddi depremi olan 1999 depremi hem mal hem can kaybına neden olmuştur. Bu depremden sonra yapılan araştırmalar yıkılan binalarda ki olumsuzlukları ortaya çıkarmıştır. Malzeme eksikliğinden, temelin sağlam olmamasından, hatalı imar uygulamalarından kaynaklanan bina yıkımları ve buna bağlı olarak ciddi miktarda can kaybı meydana geldiği uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Depremden sonra ortaya çıkan bilanço ile bina yapımı konusunda hataların giderilmesine ağırlık verilerek, denetlemeler arttırılmıştır.

Deprem sonucu oluşan hasarların sebepleri nelerdir?

Depremlerin şiddeti, etki alanları, süresi gibi etkenler oluşabilecek hasarı etkileyen faktörlerdir. Bunların yanı sıra yapıların temelinin sağlamlığı, kullanılan malzemenin yeterliliği ve sağlamlığı, yapının tasarımı depreme karşı dayanıklılığı arttırmaktadır.

Depremlerde yaşanan sorunların başlıca sebepleri, yapının imar yönetmeliğine aykırı inşa edilmesidir. Temel atma ve inşaat süresince yapılan en küçük hatalar bile olası depremlerde büyük sorunlara neden olmaktadır.

Depreme karşı dayanıklı bir evin özellikleri nelerdir?

Herkes oturduğu evin sağlamlığından emin olmak ister. Bundan emin olmanın ilk adımı binanın depreme karşı dayanıklılık raporudur. Sağlam bir binada yaşam sürmek için öncelikle dayanıklılık raporu alınması gerekir.

Deprem sonrası yapılacak hasar raporu her ne kadar binanın sağlamlığı konusunda bilgi verse de bu yeterli değildir. Depreme dayanıklılık raporu binanın tüm özelliklerini göstermektedir. Bu raporla birlikte ortaya çıkan risk faktörleri belirlenmekte ve bu olumsuzluklar giderilebilmektedir. Böylelikle olası depreme karşı tedbir alınmış olmaktadır.

Depreme dayanıklılık raporu çıkarılırken binanın beton kalitesi, çelik oranı, binayı taşıyan kolonların yeterliliği ve dayanıklılığı, yapı projesinin tüm detayları incelenmektedir.

Binanın proje aşamasında gerekli incelemeler yapılmalı ve imar yönetmeliğine uygun olup olmadığı denetlenmelidir. Eksiklikler giderildikten sonra inşaat raporu verilmelidir. İnşaatın yapımı sırasında da projeye uygunluğu, kullanılan malzemenin kalitesi ve yeterliliği denetlenmelidir.

Bir binanın su yalıtımı olması büyük önem arz etmektedir. Su yalıtımı olmayan ya da yetersiz olan binalar 10 yıl içinde taşıma kabiliyetini yitirerek risk oluşmasına neden olurlar.

Japonya, büyük depremlerin en çok yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir. Buna karşılık can ve mal kaybı riski en düşük ülkedir. Bunun nedeni binaların son derece dayanıklı inşa edilmesidir. Binaların temelinde kullanılan Sismik İzolasyon Yapı Sistemi binaların sağlamlığını arttırmaktadır. Ülkemizde uygulanan radye sisteme göre çok daha güvenli olan bu sistemin maalesef ülkemizde uygulanma oranı düşüktür.

İlanları Karşılaştırın