DEPOZİTO NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 614 Görüntüleme
  • A +
  • A -

DEPOZİTO NEDİR?

DEPOZİTO NEDİR?

Depozito, bir üstlenme sırasında ödenen teminat, güvencedir. Günümüzde konut kiralanması sırasında depozito kavramı ile karşılaşılmaktadır. Kiracı, mülk sahibine mülke ve mülk içinde bulunan eşyalara zarar vermeyeceğine dair teminat olarak kıymetli evrak ya da para öder. Buna depozito denir.

KİRA İŞLEMLERİNDE DEPOZİTO SÜRECİ

Mülkünü kiralayan kişi, mülkünü olası zarar ve olumsuzluklara karşı kiracıdan depozito talep eder. Kira sözleşmesine talep edilen depozito miktarı yazılır. Borçlar Kanunu’ n da depozito bedeli belirlenmiştir. Mülk sahibinin talep edebileceği maksimum depozito ücreti 3 aylık kira bedeli kadar olmak zorundadır. Bir depozitonun yasal olması için belirlenen kıymetli evrak ya da paranın banka aracılığı ile resmileştirilmesi gerekir. Depozito parası mülk sahibinin adına açılmış vadeli hesabına yatırılır. Kıymetli evraklarda banka da korunur.

Mülkün kullanımı sırasında zamanla yıpranmaktan dolayı bozulan demirbaşları ev sahibine bildirmek ve bunu ilerde sorun yaşanmaması için yazılı belge ile kanıtlamakta fayda olmaktadır. Bu tür onarım masraflarını mülk sahibi ödemekle yükümlüdür.  Ayrıca konutun kiralanması sırasında bir ustadan danışmanlık hizmeti alınmasında fayda olacaktır. Böylelikle demirbaşlarda herhangi bir arıza ya da olası sorun varsa bunlar sözleşmede belirtilmelidir.

Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiralanan konutun temiz, bakımlı ve demirbaşların herhangi bir zarar görmemiş olması halinde depozito ücreti kiracıya geri ödenir. Olası zararlar içinse depozitodan düşürülür ve geriye kalan miktar kiracıya verilir.

Bankaya verilen depozito ücreti tarafların rızası ile kiracıya ödenir. Eğer anlaşma söz konusu değilse mahkeme kararı ya da icra takibinin kesinleşmesi ile depozito geri verilir. Kira sözleşmesinin süresi bittiğinde mülk sahibi bankaya dava ya da icra takibi alınması hakkında bilgi verir. Banka verilen karara göre depozitoyu geri verir.

İlanları Karşılaştırın