DAMGA VERGİSİ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 725 Görüntüleme
  • A +
  • A -

DAMGA VERGİSİ NEDİR?

DAMGA VERGİSİ NEDİR?

Damga vergisi, kişi ve kurumların yaptığı işlemlerde verdikleri belgeler için alınan vergidir. Devlet tarafından hazırlanan belgeler ile iki özel kişi arasında yapılan sözleşme resmiyetini sağlamlaştırmak için damga vergisi alınmaktadır.

DAMGA VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Damga vergisini belgelerde imzası olan kişiler ödemektedir. Belge, resmi kurum ve kişiler arasında ki bir sözleşme için düzenleniyorsa damga vergisini kişiler öder. Kişi ve kurumlar arasında ibra, imza ve hüküm şartları içeren her kağıttan damga vergisi alınmaktadır. Bu kağıtların değiştirilmesi, uzaması devir ve bozma gibi her türlü şerh ve mektuptan da damga vergisi alınmaktadır.

Damga vergisin de ödeme kağıdın içeriğine göre değişmektedir. Pul, basılı damga, kesinti ya da makbuz yöntemlerinden biri ile ödenmektedir.

Damga vergisi düzenlenirken kağıda damga pulu yapıştırılması gerekir. Makbuz karşılığı basılı damga ya da istenilen haktan kesinti yapılması yöntemleri ile ödenir. Basılı damga ile ödeme yöntemi,  İbra ve makbuz senetleri, faturalar, elektrik, doğalgaz ve su gibi abonelik sözleşmelerinde yapılmaktadır. Makbuz verilerek yapılan ödemeler ise Maliye bakanlığı tarafından belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen belgelerin vergilerinde yapılmaktadır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile damga vergisine esas oluşturan kağıtlar belirlenmiştir. İmza veya imza yerine geçen ibarelerin yer aldığı ve hüküm içeren kağıtlar gibi elektronik ortamda elektronik imza ile oluşturulmuş vergiler de kanun kapsamındadır.

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Damga Vergisinin ödeneceği oranlar her yıl Resmi Gazete’ de yayınlanmaktadır.  Akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar, makbuzlar için farklı damga vergisi oranları vardır. Bunlar Damga Vergisi Kanunu genel tebliği ile açıklanmaktadır.

DAMGA VERGİSİ HESAPLAMA        

Senet, taahhüt ve mukavelename gibi kağıtlar için alınacak vergiler bindelik oran üzerinden hesaplanmaktadır. Örneğin: Sözleşme bedeli üzerinden ödenecek damga vergisi sözleşme bedelinin binde 9,48i oranındadır.

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti olanlar damga vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Vergi dönemlerini içeren ayın 26. Gününün akşamına kadar yapılmaktadır.

İlanları Karşılaştırın