ÇIPLAK MÜLKİYET NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 1,178 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ÇIPLAK MÜLKİYET NEDİR?

ÇIPLAK MÜLKİYET NEDİR?

Taşınmaz bir maldan faydalanma haklarından biri olan intifa hakkı, başka bir kişiye ait olan bir taşınmaz malın üzerinde kurulan ve ilgili hakkı elde eden kişiye tam olarak yararlanma hakkı veren bir tanımlamadır.

Parasal değeri olan haklar bakımından en geniş faydalanmaya imkan veren ve en geniş hakları sağlayan intifa hakkı taşınmaz mal sahibinin tasarrufunda bir değişiklik yaratmaz ancak, intifa hakkını kullanan hak sahibine mülkiyet hakkından doğan her türlü faydalanma imkanını verir. Taşınmaz malın ikili sahiplik durumunu ifade eden bu duruma çıplak mülkiyetlik durumu denir.

ÇIPLAK MÜLKİYET HAKKI NEDİR?

Diğer adıyla kuru mülkiyet adı olarak da bilinir. Çıplak mülkiyet hakkının mali değeri ilgili taşınmaz malın mali değerinin üçte biri ile ifade edilir. Çıplak mülkiyet hakkına sahip olan hak sahibi bu konuda ki haklar içinde en kapsamlı hakka sahip olsa da ilgili taşınmaz malı kiraya vererek faydalanma sağlayamaz. Aynı hak sahibi intifa hakkı sahipliğini başka bir kişi veya kuruma devrini yapamaz. Ancak ilgili hak sahipliğinin içeriğini bozmadan taşınmaz malı bir başkasına satarak intifa sağlayabilir.

Gerekli koşullar sağlanarak satışı yapılan bir taşınmaz mal üzerindeki intifa hakkı üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir bir haktır. Böyle bir taşınmaz malı satın alan kişi taşınmaz mal üzerinde intifa hakkı bulunan kişinin gerçek mülkiyetini de kabul etmek zorundadır.

Herhangi bir taşınmaz mal üzerinde intifa hakkı bulunan kişinin vefat etmesi durumunda taşınmaz malın mülkiyeti hukuki olarak çıplak mülkiyet sahibi olan kişiye tam mülkiyet açıklaması ile devir olmuş sayılır.

Taşınmaz mal üzerinde intifa hakkı olan kişi bu hakkından vazgeçerek tesis etmiş olduğu intifa hakkından feragat edebilir, veya bu hakkın kaldırılmasını sağlayabilir.

İlanları Karşılaştırın