CARİ NE DEMEK?
  • 02-04-2018
  • 3,085 Görüntüleme
  • A +
  • A -

CARİ NE DEMEK?

Bir malın ya da kıymetin günlük yürürlükte olan değerine cari denir. Emlak sektöründe, muhasebe, ekonomi, iktisat ve hukukta yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle cari borç, cari hesap, cari gelir, cari harcama, cari yıl, cari açık, cari transferler, cari bütçe, cari para ve cari çalışmak gibi sözcük tamlamalarında kullanılmakta ve birlikte kullanıldığı sözcüklere anlam katmaktadır.

Cari borç, şirket bilançolarında kısa vadeli borçlardır.

Cari hesap, taraflar arasındaki alacak, borç hesabıdır. Taraflar, aralarında sürekli iş ilişkisi olan kişiler, bir malı satın alan ve satan, bankalar ve müşterileri olmaktadır. Cari hesap yönetimi ile alacak ve borç takibi yapabilmektedir.

Cari harcama,  üretim artışına yönelik olmayan, etkileri geçici ve bir defada tüketilen mal ve hizmetler için yapılan harcamalardır.  Memur maaşları, kırtasiye giderleri, kiralar, ısıtma, aydınlatma giderleri cari harcamaya örnek verilebilir. Devlet ve özel sektörlerin, cari giderlerin azaltılması ve verilen hizmetin kalitesinin arttırılması ile bütçe gelirlerinden tasarruf edilmektedir.

Cari yıl, finansal işlemlerin yapıldığı yıldır.

Cari transferler, sermaye artırımı hedeflemeyen, cari mal ve hizmet alımlarını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Her yıl artış gösteren cari transferlere örnek olarak, Sosyal hizmetler, yardımlar, öğrenci bursları, gazi maaşları, vergi iadeleri, ihracatı teşvik için mal ve hizmetlerin fiyatlarının ucuzlatılması, kamu borçlarının faiz ödemeleri verilebilir.

Cari bütçe, devlet bütçesinin günlük işler ve geçerli gider ödenekleridir. Cari bütçe dengesi ise devletin harcamalarının ve gelirlerinin eşit olması durumudur.

Cari açık, bir ülkenin, şirketin ya da kurumun para giriş çıkışı yönünden ekonomik durumunu ifade eder. İthal edilen malların ihraç edilen mallardan fazla olması cari açıktır.

Cari para, yürürlükte olan parayı ifade eder.

 

İlanları Karşılaştırın