CEBRİ SATIŞ NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 705 Görüntüleme
  • A +
  • A -

CEBRİ SATIŞ NEDİR?

CEBRİ SATIŞ NEDİR?

Cebri satış, bir borcun ödenmemesi halinde yapılan icra takibi sonucunda borçlunun haczedilmiş mallarının devlet zoru ile satılmasına denir. Cebri satış ile kazanılan bedel ile alacaklının alacağı miktar ödenir. Borçlu tarafından ödenmeyen bir borcun alacaklıya ödenmesi gerekçesi ile devlet borçlunun mal varlığına el koyma, ipotek, rehin gibi uygulamaları yerine getirmeye yetkili tek merciidir. İcra Dairesi ya da alacaklı kamu dairesi icra takibini, hacizli malların satışını, ipotek, rehin gibi uygulamaları gerçekleştirmektedir. İhaleyi yönetenin en yüksek teklifi kabul etmesiyle satış sözleşmesi kurulmuş olur.

CEBRİ SATIŞ TAPU HARCI

Cebri satış ile satılan gayrimenkulün yeni sahibi İcra Müdürlüğü tarafından tapuya tescil edilir. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan bu tapu tescil işlemleri akitsiz tapu işlemidir. İcra Müdürlüğü tarafından ihale ile satışa çıkarılan gayrimenkulü alan kişinin kimlik bilgileri, fotoğrafı, satış müzekkeresi gibi belgeler gerekir. Cebri satış tapu harcı satış bedelinin binde on beşi kadardır. Cebri satıştan mal alan kişi malın resmi maliki olur.

CEBRİ ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ

İcra takibindeki alacakların devlet tarafından tahsil edilmesi için icralık mallar önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda açık arttırma yoluyla satışı gerçekleştirilir. Bunun için borçlu kişinin rızası gerekmemektedir. En yüksek teklifi veren kişiye icralık malların satışı yapılır ve ihale yöneticileri satış sözleşmesini tesis ederler. Cebri arttırma yoluyla satışta alıcıdan ödeme peşin alınmaktadır. Eğer alıcı malın bedelini zamanında ödemez ise ihale idaresi cayma hakkını kullanır.

İhaleye fesat karışması yani hukuk ve ahlaka aykırı bir şekilde ihalenin gerçekleşmesinde ihale iptal edilir. Taraflar iptal sebebini öğrendiği günden itibaren on gün içinde ve her durumda ihale tarihini izleyen bir yıl içinde mahkemeden ihalenin iptalini isteyebilir.

İlanları Karşılaştırın