CEBRİ İCRA NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 657 Görüntüleme
  • A +
  • A -

CEBRİ İCRA NEDİR?

CEBRİ İCRA NEDİR?

Cebri icra, zorla yerine getirme demektir. Borcu olan bir kişinin borcunu ödememesi ve icra takibi yapılarak borcun devlet tarafından zorla alınmasıdır. Mahkemeden çıkan ödeme emrine rağmen borçlu mahkeme bu emre uymazsa alacaklı icra dairesine başvurup ilamın gereğinin yerine getirilmesini talep eder.  Daire borçluya bir icra emri gönderir. Borçlu kendisine verilen sürede icra emrini yerine getirmezse borcun ödenmesi zorla yerine getirilir.Borcu zorla alma uygulamasını sadece devlet hukuk yolu ile yapmaktadır. Bu yetki sadece devlete aittir ve devletin yetkilendirdiği icra daireleri bünyesinde ki icra memurları tarafından yapılmaktadır.

CEBRİ İCRA TÜRLERİ NELERDİR?           

İki türlü cebri icra vardır. Bunlar cüzi ve külli icra uygulamalarıdır.

Bireysel icra takibi olan cüzi icra, borçlunun birden fazla kişiye borcunun olması ve alacaklılardan sadece birinin hukuk yoluna başvurarak alacağını tahsil etme talebidir.  Dava açan kişi borçlunun mallarının satışından alacağını tahsil eder. Diğer alacaklılar bu satıştan alacaklarını tahsil edemezler. Her alacaklı ayrı dava açmak zorundadır. Cüzi icra takibinde borçlunun mallarının bir kısmına haciz işlemi uygulanır. Cüzi icra uygulamasında ilamlı, ilamsız icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmaktadır.

Toplu icra takibi olan külli icra ise birçok alacaklıdan sadece birinin hukuk yoluna başvurması ile borçlunun mallarının satışından tüm alacaklıların yararlanmasıdır. Külli icrada borçlunun tüm malvarlığına haciz konmaktadır. Sadece ticaretle uğraşan tacirlere karşı yani iflasa tabi kişilere külli icra davası açılabilmektedir. Tek bir alacaklının dava açması tüm alacaklıların alacaklarını tahsil edebilirler. Ayrı dava açmalarına gerek yoktur. Külli icra uygulamasında alacaklılar arasında eşitlik vardır. Borçlunun malvarlığı tümünün alacağını karşılamıyorsa hacizdeki malların satışından elde edilen para alacaklıların alacakları oranında paylaştırılır.

İlanları Karşılaştırın